Brumă Ioan Sebastian

Cercetator: Brumă Ioan Sebastian

În anul 2003 a absolvit Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și este doctor în Agronomie din anul 2012, în cadrul Școlii doctorale a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Din anul 2018 este cercetător științific gradul II la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române – Filiala Iași, unde activează începând din anul 2004.

Formarea academică principală se bazează pe domeniul agronomic, cu un interes deosebit pentru agricultura ecologică, dezvoltarea rurală durabilă, economia agricolă, antreprenoriatul rural, economia rurală, lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente, sistemele alimentare urbane, comportamentul consumatorului și transfer de cunoaștere.

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin participări la peste 100 de conferințe științice naționale și internaționale precum și prin publicarea a peste 130 de studii și articole, în calitate de autor sau co-autor, dintre care se remarcă:

 • 21 lucrări publicate în reviste Web of Science, dintre care 14 cu factor de impact;
 • 2 cărți de unic autor;
 • un volum colectiv coordonat (în colaborare);
 • un capitol în volum colectiv publicat la editura Springer (co-autor);
 • 21 de articole în reviste BDI;
 • 5 rapoarte internaționale (co-autor).

 

În cei 18 ani de activitate a fost implicat în implementarea proiectelor extrabugetare, fiind membru în 25 de proiecte (dintre care 6 finanțate prin Horizon 2020), un proiect în cadrul PNRR – I8 și coordonator național al proiectului RURALITIES – Orizont Europa.

Din anul 2022 este Membru Asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice București, Secția Economie Agrară și Dezvoltare Rurală.

Din anul 2019 este membru fondator și președinte al Asociației Rural Development Research Platform.

Din anul 2017 este membru în Consorțiului Regional de Inovare, Regiunea Nord-Est, România, reprezentant al Academiei Române, Filiala Iași.

În anul 2021 a fost laureat al premiului Sergiu Hartia al Academiei de Științe Agricole și Silvice București, pentru lucrarea The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania

În anul 2022 a primit  premiul de excelență pentru activitatea de cercetare științifică, secțiunea Științe Umaniste sau Sociale, acordat de Academia Română, Filiala Iași, pentru contribuția la realizarea lucrării The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania

 

Articole indexate Web of Science:

 • Ioan Sebastian Brumă, Simona-Roxana Ulman, Lucian Tanasă, Cristina Cautisanu, „Implications of COVID-19 pandemic on sustainable consumption patterns. Evidence from Iasi County, Romania”, Frontiers in Sustainable Food Systems, 6:1050977, 2022, IF-5,005,  https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1050977
 • Cristina Bianca Pocol, Peter Šedík, Alexandra-Ioana Glogovețan, Ioan Sebastian Brumă, „Traceability Issues of Honey from the Consumers’ Perspective in Romania”, International Food and Agribusiness Management Review, 2022, IF-1,515,  https://doi.org/10.22434/IFAMR2021.0145.
 • Simona-Roxana Ulman, Costica Mihai, Cristina Cautisanu, Ioan-Sebastian Brumă, Oana Coca, Gavril Stefan, „Environmental Wellbeing in the Context of Sustainable Development: Evidence from Post-Communist Economies”, Frontiers in Environmental Science, Sec. Environmental Economics and Management, 2022, IF-5,411,  https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1027352
 • Lucian Tanasă, Simona Roxana Ulman, Cristina Cautisanu, Ioan Sebastian Brumă, Daniel Juravle, „Vegetables Consumers’ Profile in the Context of Digitalization: Evidence from Romania”, Amfiteatru Economic, vol. 24, nr. 59, pp. 128-142, 2022, IF-2.014, https://doi.org/10.24818/EA/2022/59/128
 • Vili Dragomir, Ioan Sebastian Brumă, Alina Butu, Lucian Tanasa, Victor Petcu, Daniela Horhocea „An Overview of Global Maize Market Compared to Romanian Production”, în Romanian Agricultural Research, vol. 39, pp. 535-544, 2022, IF-0,633,  Link: https://www.incda-fundulea.ro/rar/nr39/rar39.51.pdf
 • Ioan Sebastian Brumă, Simona-Roxana Ulman, Cristina Cautisanu, Lucian Tanasă, and Gabriel Vasile Hoha, „Sustainability in the Case of Small Vegetable Farmers: A Matrix Approach” Sustainability, 18: 10320, 2021, IF-3,251. https://doi.org/10.3390/su131810320
 • Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Marian Butu, Sebastian Doboș, Oana Coca, Gavril Ștefan, „The Behavior of Dairy Consumers in Short Food Supply Chains during COVID-19 Pandemic in Suceava Area, Romania”, Sustainability, 13, 3072, 2021, IF-3,251,  https://doi.org/10.3390/su13063072
 • Ioan Sebastian Brumă, Steliana Rodino, Victor Petcu, Marius Mihai Micu, „An Overview of Organic Sunflower Production in Romania”, Romanian Agricultural Research, 38, 2021, IF-0,5, https://www.incda-fundulea.ro/rar/nr38/rar38.52.pdf
 • Cristina Bianca Pocol, Peter Šedík, Ioan Sebastian Brumă, Amuza Antonio, Aurica Chirsanova, „Organic beekeeping practices in Romania: status and perspectives towards a sustainable development”, Agriculture, 11(4), 281, 2021, IF-2.925,  https://doi.org/10.3390/agriculture11040281
 • Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H., Spiegel, A., Finger, R., Slijper, T., de Mey, Y., Paas, W., Termeer, K.J.A.M., Poortvliet, P.M., Peneva, M., Urquhart, J., Vigani, M., Black, J.E., Nicholas-Davies, P., Maye, D., Appel, F., Heinrich F., Balmann, A., Bijtebier, J., Coopmans, I., Wauters, E., Mathijs, E., Hansson, H., Lagerkvist, C.J., Rommel J., Manevska-Tasevska G., Accatino, F., Pineau, C., Soriano, B., Bardaji I., Severini, S., Senni, S., Zinnanti C., Gavrilescu, C., Bruma, I.S., Dobay, K.M., Matei, D., Tanasa, L., Voicilas, D.M., Zawalińska, K., Gradziuk P., Krupin V., Martikainen, A., Herrera, H., Reidsma, P., „Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking”, Agricultural Systems, Volume 191, 103152, 2021, IF-5,37 https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103152
 • Simona-Roxana Ulman, Costica Mihai, Cristina Căutișanu, Ioan-Sebastian Brumă, Oana Coca, Gavril Ștefan, „Environmental Performance in EU Countries from the Perspective of Its Relation to Human and Economic Wellbeing”, International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 23: 12733, 2021, IF-4,616,  https://doi.org/10.3390/ijerph182312733
 • Alina Butu, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Steliana Rodino, Codrin Dinu Vasiliu, Sebastian Doboș, Marian Butu, „The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5485, 2020, IF-3,39,  https://doi.org/10.3390/ijerph17155485
 • Alina Butu, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Marian Butu, „The Anthropological Analysis of the Key Determinants on the Purchase Decision Taken by the Romanian Consumers Regarding the Ecological Agroalimentary Products”, Sustainability, 11(18), 4897, 2019, IF-2.576,  https://doi.org/10.3390/su11184897
 • Alina Butu, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Marian Butu, „The process of ethnocentralizing the concept of ecological agroalimentary product for the Romanian urban consumer”, Sustainability, 11(22), 6226, 2019, IF-2.576,  https://doi.org/10.3390/su11226226

 

Lista de proiecte:

 1. RURALITIES “Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centres“ Project ID 101060876, Horizon Europe https://www.ruralities-project.eu/
 2. CITIES2030 “Co-creating resilient and sustainable food systems“ Project ID 101000640, Horizon 2020 http://cities2030.eu
 3. SHERPA “Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”, Project ID 862448, Horizon 2020 https://rural-interfaces.eu/
 4. LIFT “Low-Input Farming and Territories Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming”, Project ID 770747, Horizon 2020 https://www.lift-h2020.eu/
 5. RUBIZMO – “Replicable business models for modern rural economies”, Project ID 773621, Horizon 2020 https://rubizmo.eu/
 6. SURE-FARM “Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems”, Project ID 727520, Horizon 2020         https://surefarmproject.eu/
 7. Multi-actor and transdisciplinary development of efficient and resilient MIXED farming and agroforestry-systems – Project ID: 862357, Horizon 2020, https://projects.au.dk/mixed
 8. Doing Environmental InJustice: A Theory in Praxis (ECOJUST), contract finantare 760077/23.05.2023, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2023-2026, PNRR – I8
Doctor în Agronomie
Cercetător Științific Gradul II
sebastianbruma1978 (at) gmail.com

0745908021