Mihai Lupu

Cercetator: Mihai Lupu

În calitate de cercetător sunt preocupat de: influența ideologiilor asupra sistemului de drept; sistemul de drept ca sistem de activități; interacțiunea drept, morală, dreptate, justiție; constituționalism și democrație; finalitățile dreptului; valorile fundamentale ale dreptului;metodologia cercetării.

Valorile, între care pot fi menționate dreptatea, adevărul, legalitatea, justiția, se referă, în primul rând, la aprecierea de către membrii comunității, la modalitatea în care aceștia înțeleg normele juridice și se raportează la ele. Apoi, trebuie avute în vedere valorile ca principii directoare pentru participanții la raporturile juridice, fie că este vorba despre adoptarea unor norme pozitive, fie că este vorba despre executarea sau aplicarea acestora. O abordare integrativă, din perspectiva mai multor științe, cum ar fi sociologia, filosofia sau științele politice a fenomenelor, conceptelor sau proceselor permite înțelegerea cuprinzătoare a domeniului juridic.

Metodologia cercetării este alt domeniu de interes, cu aplicarea asupra aspectele comune dreptului și a particularitățile ramurilor ce constituie preocuparea fiecărui membru al colectivului în parte. Încercarea de rafinare a metodelor de cercetare trebuie să fie o preocupare permanentă a cercetătorului, mai ales când majoritatea celor interesați de științele juridice se centrează nu atât asupra unei metodologii a cercetării în drept, cât asupra unei metodologii juridice (tehnică legislativă, metode de interpretare a normei).

Sunt coorganizator, începând din 2019, al Conferinței internaționale bienale „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”. A treia ediție este programată pentru toamna anului 2023.

Instituția familiei se află în centrul preocupărilor cercetătorilor datorită importanței pe care o prezintă din perspectiva tuturor științelor sociale. Dinamica relațiilor de familie este mereu provocatoare nu numai pentru cei interesați de domeniu ci și cetățeni. Schimbările legislative, sociale, economice, implicațiile religioase, evidențiind diferențele, dar și o tendință de uniformizare europeană a legislațiilor, manifestată în convenții internaționale animează dezbaterile.

Scopul conferinței este de a reuni specialiști din diverse domenii, abordarea integrativă a instituției familiei și deschiderea dialogului între reprezentanții științelor juridice și socio-umane pentru instituirea unor norme juridice care să reflecte preocuparea pentr dezvoltarea armonioasă a relațiilor de familie. Criteriile urmărite sunt: îmbinarea între tradițional și actualitate; perspectivele națională, europeană și internațională; interdisciplinaritate și transdisciplinaritate.

Asociația „Vespasian V. Pella”, al cărei membru sunt, are în centru o personalitate complexă a lumii juridice internaționale, care s-a remarcat prin contribuțiile multiple la afirmarea unor principii de drept.

Începând cu anul 2018, împreună cu membrii asociației, am desfășurat o serie de activități  în varii direcții: organizarea unor conferințe, publicarea de volume colective, activități educative cu tinerii juriști.

 

Listă de lucrări:

 1. Lupu Mihai, „Rolul formalismului juridic în transformarea sistemului de drept românesc după 1989/The Contribution of Legal Formalism in the Changes of the Romanian Legal System past 1989”, publicat în revista Journal of Public Administration, Finance and Law, special issue 2/2015, ISSN 2285-2204, http://www.jopafl.com/uploads/special-issue-2-2015/THE_CONTRIBUTION_OF_LEGAL_FORMALISM_IN_THE_CHANGES_OF_THE_ROMANIAN_LEGAL_SYSTEM_PAST_1989.pdf (indexat Index Copernicus Journals Master List, EBSCO, CEEOL, DOAJ, Ulrich’S Periodicals Directory, Google scholar, Scipio, Bibliothekssystem Universitat Hamburg, ZDB, Research Gate, TIB German National Library of Sciene and Technology, Cabell Publishing – Directories of Academic Journals, ERIH – Plus)
 2. Lupu Mihai, „Financing Territorial Administrative Units from the Budget Reserve Fund of the Romanian Government on Political Criteria”, în Acta Universitatis Danubius. Administratio, Vol. 7, issue no. 1/2015, Editura Universității Danubius, Print ISSN 2068 -5459, Online ISSN 2069 – 9336, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/article/view/2937, (indexat Google scholar, CEEOL, EBSCO)
 3. Lupu Mihai, ”Legal Implications of Political Discourse”, Journal of Romanian Literary Studies, https://old.upm.ro/jrls/JRLS-15/Volume-15.pdf, p. 714 (indexat ERIH – Plus)
 4. Lupu Mihai,”The Juridical Approach of Truth” Journal of Legal Studies, vol. XIII, no. 3-4 (2018), ISSN: 1841-6195 e-ISSN: 2067-8509, http://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls, (indexat CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline)
 1. Lupu Mihai, „Constituționalizarea dreptului”, EDITURA Terra Nostra, ISBN 978-606-623-055-1, Iași, 2015 Lucrarea urmează a fi reeditată la Editura Universul Juridic
 1. Lupu Mihai (coorg.) ,Conferința internațională „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”/”Family Institution. Tradition, Reform, Standardization and Perspectives”, prima ediție, ICES Gh. Zane – Academia Română, Filiala Iași; Asociația Internațională de Drept si Științe Conexe/ International Association of Law and Related Sciences; Michigan State University College of Law; Centrul de Cercetări în Științe Sociale și Umaniste, Lumen, Iași /Centre for Research in Social and Humanistic Sciences, Lumen, Iasi, Romania, 8 noiembrie 2019; 8-10 decembrie 2021, online.
 2. Lupu Mihai, „Postcomunismul în România. Influențe ale ideologiei anterioare asupra sistemului de drept”, în Ruxandra Ivan, Vasile Pleșca (coord.), A guverna/ a fi guvernat. Ipostaze ale raporturilor dintre stat și cetățean, București, Pro Universitaria, 2015, ISBN 978–606–26-0343-4
 3. Lupu Mihai, Exercitarea dreptului la vot în România postcomunistă/Voting in Post-communist Romania”, în Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue, Section: Sociology, Political Sciences, International Relations, Editura Arhipelag XXI Press, Tg. Mureș, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8
 4. Lupu Mihai, „The Post-Totalitarian Democracy in Romania. Goals and Realities”, lucrare susținută la conferința internațională ”Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporany Issues”, Academia Română, Filiala Iași, 7 – 10 mai 2015, proiectul Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675
 5. Lupu Mihai, ”About the Good Faith Principle în Law”, Conferința internațională „Communication, Context, Interdisciplinatity”, Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureș, 18 octombrie 2016
 6. Lupu Mihai, „Efectele deciziilor Curții Constituționale a României în materie penală” în volumul 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național”, coordonator Aurora Ciucă, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2018
 7. Lupu Mihai, ”A Juridical Approach on the Referendum to Amend Art. 48 of the Romanian Constitution”, Conferința internațională Comunication, Context, Interdisciplinarity (CCI- 5), organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș și Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 20-21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș, Ediția a V-a
 8. Lupu Mihai, ”Rethinking Family. A Constitutional Perspective” Conferința internațională „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”/”Family Institution. Tradition, Reform, Standardization and Perspectives”, prima ediție, ICES Gh. Zane – Academia Română, Filiala Iași; Asociația Internațională de Drept si Științe Conexe/ International Association of Law and Related Sciences; Michigan State University College of Law; Centrul de Cercetări în Științe Sociale și Umaniste, Lumen, Iași /Centre for Research in Social and Humanistic Sciences, Lumen, Iasi, Romania, 8 noiembrie 2019
 9. Lupu Mihai (coorg.), Conferința „Mari juriști din România interbelică”, 19.10.2018, Asociația Vespasian V. Pella, ICES „Gh. Zane, Academia Română
 10. Lupu Mihai (coorg.), Conferința internațională „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”/”Family Institution. Tradition, Reform, Standardization and Perspectives”, prima ediție, ICES Gh. Zane – Academia Română, Filiala Iași; Asociația Internațională de Drept si Științe Conexe/ International Association of Law and Related Sciences; Michigan State University College of Law; Centrul de Cercetări în Științe Sociale și Umaniste, Lumen, Iași /Centre for Research in Social and Humanistic Sciences, Lumen, Iași, 8 noiembrie 2019,
 11. Lupu Mihai (coorg.), Conferința națională „Statutul femeii și mișcarea de emancipare din România”, Asociația Vespasian V. Pella, ICES „Gh. Zane, Academia Română, Iași, 23.10.2019
Doctor
Cercetător Științific Gradul III
mihai.lupu (at) ices.acadiasi.ro

0742056155