Olariu Florin-Teodor

Cercetator: Olariu Florin-Teodor

Absolvent al Facultăţii de Litere (secţia română–franceză) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1997), instituţie în cadrul căreia am urmat ulterior cursurile modulul de Studii aprofundate (1998) şi unde am obţinut, de asemenea, titlul de Doctor în filologie (2007), cu distincţia „Magna cum laude”; angajat din anul 2000 la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, al Academia Română, Filiala Iaşi în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică, unde am parcurs toate etapele evoluţiei profesionale (CS I, 2017); domenii de specializare: geolingvistică (digitalizarea cartografiei lingvistice), sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei, sociolingvistica minorităţilor), pragmalingvistică (analiza conversaţiei), lingvistica corpusului, „digital humanities”; în cadrul temei Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental de cercetare al Academiei Române prin intermediul căruia se cartografiază variaţia dialectală a graiurilor moldoveneşti cuprinse între Carpaţi şi Prut – sunt coautor la ultimele trei volume publicate: vol. III (2007), vol. IV (2014), vol. V (2022).

Ca urmare a interesului constant pe care l-am acordat digitalizării cartografiei lingvistice româneşti, în perioada 2010–2017 am câştigat şi coordonat două proiecte de cercetare cu finanţare UEFISCDI, având ca titlu Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – un proiect-pilot de cercetare în lingvistica românească dedicat tezaurizării şi cartografierii variaţiilor geo- şi sociolingvistice din zona Bucovinei; referitor la sociolingvistica migraţiei, între anii 2007 şi 2020 am realizat anchete de teren în comunităţile româneşti din Italia (2007, 2008), Franţa (2008, 2012), Ungaria (2010, 2011), Spania (2012, 2018), Canada (2017) şi Germania (2019, 2020), în cadrul cărora am urmărit elemente referitoare la imaginarul, comportamentul şi atitudinile sociolingvistice ale membrilor respectivelor comunităţi în contextul migraţionist în care trăiesc.

Autor a două volume, coautor/colaborator a opt volume şi coeditor a 11 volume de specialitate apărute în ţară şi în străinătate; peste 70 de articole publicate în calitate de autor sau coautor şi peste 90 de conferinţe susţinute la manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate; două premii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ale Academiei Române (2016 şi 2017), premiul „Octav Mayer” şi Diplomă de merit ale Academiei Române – Filiala Iaşi (2006, respectiv 2015).

În perioada 2015–2019 am ţinut, în calitate de cercetător invitat, cursul de Sociolingvistică în cadrul modulului de Master Lingvistică generală şi românească de la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; ca o componentă a activităţii de diseminare a rezultatelor academice la nivel societal, am prezentat, începând cu anul 2014, o serie de conferinţe în cadrul proiectului Academia altfel, pe care Academia Română l-a lansat ca ofertă educaţională pentru Programul naţional „Şcoala altfel”, organizat anual de Ministerul Educaţiei din România.

 

Listă lucrări:

 1. Florin-Teodor Olariu, Variaţie şi varietăţi în limba română. Studii de dialectologie şi sociolingvistică, Iaşi, Editura Institutul European, 2017, 260 p. (ISBN: 978-606-24-0187-0) (https://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1569);
 2. Florin-Teodor Olariu, Dimensiunea ludic-agonală a limbajului. Prolegomene la o abordare interacţionistă a structurilor conversaţionale, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 320 p. (ISBN: 978-973-703-272-0) (https://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/olariu/dimensiunea-ludic-agonala-a-limbajului-prolegomene-la-o-abordare-interactionista-a-structurilor-conversationale-636/1);
 3. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, vol. III – 2007; vol. IV – 2014; vol. V – 2022 (coautor) (https://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/olariu/noul-atlas-lingvistic-roman-pe-regiuni-moldova-si-bucovina-vol-v-1890/1);
 4. Florin-Teodor Olariu, « Homo migrans » en tant qu’ « Homo narrans » ou la «migraphie » en tant que récit de vie, în Aurelia Merlan (ed.), Romanian in the Context of Migration, Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2024 [Reihe: Orbis Romanicus. Studia philologica Monacensia, Edunt Andreas Dufter et Bernhard Teuber, Band 16] (in press);
 5. Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, The Romanian Linguistic Cartography in the Digitizing Era: the Electronic Atlases, „Dialectologia et Geolinguistica”, nr. 22 (2014), p. 75–90 (https://doi.org/ 10.1515/dialect-2014-0005);

6. Florin-Teodor Olariu, Language, People and Migration: The Language Biography as a Cultural Identity Construct, în vol. Allyson Eamer (ed.), Border Terrains: World Diasporas in the 21st Century, Brill, 2012, p. 107–115 (https://doi.org/10.1163/9781848881174_011).

 

Lista de proiecte:

 Proiecte instituţionale:

 1. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române (http://www.philippide.ro/pages/dialectologie.html);
 2. Cercetări în domeniul foneticii şi fonologiei limbii române, cu aplicaţii la atlasele lingvistice româneşti regionale, proiect prioritar de cercetare al Academiei Române realizat în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (2001–2002);
 3. Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea textelor dialectale şi realizarea „Atlasului lingvistic român, pe regiuni“, proiect prioritar de cercetare al Academiei Române realizat în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (2003–2005);
 4. NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR-MB), proiect de cercetare realizat în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (2022–2026) (http://www.philippide.ro/pages/dialectologie.html).

 Proiecte extrabugetare:

 1. Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază, finanţat de UEFISCDI (director de proiect; codul proiectului: PN-II-RU-TE-2009-1-244; 2010–2013) (http://www.philippide.ro/alab/index.html);
 2. Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Faza a II-a, finanţat de UEFISCDI (director de proiect; codul proiectului: PN-II-RU-TE-2014-4-0880; 2015–2017) (http://www.philippide.ro/alab/index.html);
 3. Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom): 1 (prima etapă) Realizarea anchetelor în (minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (membru; proiect CNCSIS, cod 1365; 2007–2008);
 4. Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER), proiect european de cercetare, coordonat de Centrul de Dialectologie al Universităţii „Stendhal”, Grenoble (membru; 2007–2008) (https://geoprosodic.com/internacional-amper);
 5. Emigranţi din România la Torino (1989–2006). O abordare cultural-antropologică, proiect realizat în colaborare cu cercetători de la Universitatea din Torino, cofinanţat de Ministerul Afacerilor Externe din România şi de Primăria din Torino, Italia (membru; 2007–2008);
 6. Diaspora românească din Budapesta. O analiză socio-culturală, proiect derulat pe linia schimburilor interacademice între Academia Română – Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi, şi Academia Ungară de Ştiinţe – Institutul de Cercetări Lingvistice din Budapesta (membru; 2009–2011);
 7. Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), proiect internaţional de cercetare cu finanţare franco-germană (Agencie Nationale de la Recherche şi Deutsche Forschungsgemeinschaft) (membru; 2008 – ) (http://stella.atilf.fr/DERom/);
 8. Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic, proiect UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-II-ID-PCE-2011-3-0656; 2011–2016) (http://dfa.philippide.ro/ro/index.php);
 9. Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, proiect UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0116; 2018–2020) (https://miro.acadiasi.ro/);
 10. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, proiect UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277; 2021–2023) (https://tafoc.solirom.ro/).

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Coordonator al Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică
Doctor filologie
Cercetător Științific Gradul I
olariuft (at) yahoo.com

+40 232 256 075