Prezentare institut

Misiune

Contribuţii la îmbogăţirea cunoaşterii în domeniul informaticii și domeniile conexe (tehnologia informației, comunicații, electronică, științe cognitive, teoria sistemelor, matematică aplicată), realizarea de cercetări relevante pentru cultura și știința națională.

Istoric

Institutul de Informatică Teoretică Iași este primul Institut din cadrul Secției de Ştiinţa și Tehnologia Informației a Academiei Române. Institutul a fost iniţial filială a Institutului de Cercetări pentru Tehnică de Calcul și Informatică din București până în iunie 1990. Prin Hotărârea de Guvern 501/1990 Institutul a trecut la Academia Română cu denumirea de Institutul de Informatică Teoretică şi a fost inclus în Filiala Iași a Academiei Române.

În cadrul proiectelor de cercetare Institutul abordează direcţii de cercetare interdisciplinare moderne, care sunt îmbunătăţite anual/periodic în funcţie de evoluţia tehnologiilor informatice şi oportunităţile de colaborare.

Direcţii şi teme de cercetare

Dezvoltarea de algoritmi, metode și resurse lingvistice pentru prelucrarea limbajului natural;

Dezvoltarea de modele și metode formale pentru sisteme concurente și distribuite, agenți mobili, calcul reversibil;

Dezvoltarea de algoritmi și metode de analiză semnalului vocal cu aplicații în modelarea elementelor prozodice și identificarea emoțiilor transmise prin voce;

Dezvoltarea de metode şi algoritmi pentru analiza mişcării şi analiza structurală a secvenţelor video dintr-o scenă;

Dezvoltarea de metode, algoritmi și tehnici de analiza, prelucrare, filtrare, segmentare și comprimare a imaginilor și a semnalelor;

Algoritmi de optimizare de inspiraţie naturală şi biologică cu aplicaţii în prelucrarea imaginilor;

Dezvoltarea de algoritmi şi metode pentru editarea atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale;

Analiza și modelarea interacțiunii complexe folosind algebre de proces;

Dezvoltarea de modele computaționale inspirate din biologia moleculară;

Calculabilitate, complexitate, cauzalitate în sistemele membranare cu rescrierea multiseturilor;

Dezvoltarea de modele și metode formale pentru sisteme concurente și distribuite, agenți mobili;

sisteme cu logică fuzzy şi reţele neuronale.

Rezultate

Premii ale Academiei Române:

Premiul “Mihai Dragănescu” al Academiei Române – Vasile Apopei, Doina Jitcă, Otilia Păduraru, 2017.

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Române – Florin Rotaru, Silviu-Ioan Bejinariu, 2013.

Premiul “Grigore Moisil” al Academiei Române – Bogdan Aman, 2013.

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Române, T. Barbu, 2008.

Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române Filiala Iaşi, V. Apopei, S.I. Bejinariu, F. T. Olaru*, L. Botosineanu*, R. Luca, C. Bulancea, 2006.

Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române Filiala Iaşi, G. Ciobanu, 2004.

Premiul „Grigore Moisil” al Academiei Române, D. Cristea, G. E. Dima*, 2001.

Premiul „Grigore Moisil” al Academiei Române, G. Ciobanu, 2000.

Premiul „Tudor Tanasescu” al Academiei Române, D. Gâlea, O. Brudaru, Systolic algorithms in numerical analysis, 1998.

Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române, H. N. Teodorescu, 1988.

Premii acordate de UEFISCDI/CNCSIS

2018 – Premiu pentru rezultatele cercetării acordat de UEFISCDI: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-26145, Tudor Barbu.

2017 – 2 Premii pentru rezultatele cercetării acordate de UEFISCDI: PN-III-P1-1.1PRECISI-2017-16480 și PN-III-P1-1.1PRECISI-2017-14266, Tudor Barbu.

2016 – Premiu pentru rezultatele cercetării acordat de UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2015-9-8817, Tudor Barbu.

2015 – Premiu pentru obținerea certificatului de abilitare: PN-II-RU-ABIL-2015-2-0054, Tudor Barbu.

2013 – Premiu pentru rezultatele cercetării acordat de UEFISCDI: Cod PN-II-RU-PRECISI-2013-7-4176, Tudor Barbu.

2008 – Premiul CNCSIS pentru rezultatele cercetării din 2008, Cod 789, Tudor Barbu.

2008 – Premiul CNCSIS pentru rezultatele cercetării din 2007, Cod 119 Eigenimage-based facial recognition technique, Tudor Barbu.

Cărţi:

Teodorescu H.-N., Kirschenbaum A., Cojocaru S., Bruderlein C. (Eds.), Improving Disaster Resilience and Mitigation – IT Means and Tools, Series: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security., XVI, 344 p. 110 illus, 2014.

N.Teodorescu, J. Watada, Lakhmi C. Jain (Eds.), Intelligent Systems and Technologies, Methods and Applications, 2009 (http://www.springer.com/978-3-642-01884-8).

Rotaru, S. Pescaru, S.I. Bejinariu, Procesarea Imaginilor şi Recunoaşterea Formelor Bidimensionale. Aplicaţii, Editura Tehnopress, ISBN: 9786066871785, 2015.

Rotaru, S. Pescaru, Tehnici de Reconstrucţie Tridimensională din Imagini Bidimensionale, Editura Academiei Române, ISBN: 9789732724071, 2014.

Dima, M. Luca, (Eds), Cognitive Sciences – An Interdisciplinary Approach, Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-26-0353-3 , 2015.

Costin (Eds), De la procesarea de imagini către vederea artificială, Progrese cognitive, Editura Institutul European, Colecţia Societate şi cunoaştere 2012, ISBN 978-973-611-956-9, 2012.

Apopei, Analiza şi sinteza prozodică a semnalului vocal, 182 pagini, Editura Performantica, 2009.

N.Teodorescu, M. Craus (Eds.), Scientific and Educational Grid Applications, Editura Politehnium, ISBN 978-973-621-236-9, p. 145, 2008.

H-N. Teodorescu, Sisteme nuanţate (fuzzy) şi soft-computing – Compendium, Editura Politehnium, Iaşi, 2007.

Barbu, Novel Diffusion-Based Models for Image Restoration and Interpolation, Series: Signals and Communication Technology, Springer International Publishing, 2018.

Barbu, Face Analysis, Modeling and Recognition Systems, Editor-in-chief, published by InTech, 212 pages, 2011.

Barbu, Biometric Authentication Techniques (in Romanian), Editura Academiei Române, 110 pages, 2012.

Barbu, Modelling Multimedia Information Systems (in Romanian), Editura Academiei Române, 225 pages, 2006.

Barbu, Lead Guest Editor of Advances in Variational and Partial Differential Equation-Based Models for Image Processing and Computer Vision, Special Issue of Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, 2018.

Aman, J. Kleijn, M. Koutny, D. Lucanu. Methods for Distributed and Concurrent Systems: Special Issue on the occasion of the 60th Birthday of Professor Gabriel Ciobanu, Fundamenta Informaticae, vol. 153, no. 1-2, 2017.

Alexandru, G. Ciobanu. Finitely Supported Mathematics. An Introduction, Springer 2016.

Ciobanu, D. Méry (Eds). Theoretical Aspects of Computing – Lucrări ICTAC 2014. Lecture Notes in Computer Science 8687, Springer 2014.

Ciobanu, M. Koutny (Eds). Modelling and Analysis of Biological Systems – Lucrări MeCBIC, Theoretical Computer Science, vol. 431, 2012.

Curteanu, The Segmentatio-Cohesion-Dependency parsing Strategy and Lingustic Theory, Editura Tehnopress, 2012.

Aman, G. Ciobanu. Mobility in Process Calculi and Natural Computing, Springer, 2011.

Ciobanu (Eds). Membrane Computing and Biologically Inspired Process Calculi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2010.

Ciobanu, M.J. Perez-Jimenez, Gh. Păun (Eds). Applications of Membrane Computing, Natural Computing Series, Springer, 2006.

Costin, C. Ştefănescu, Procesări imagistice medicale în scintimetrie, Editura Tehnopress, ISBN 973-702-236-x, 2005.

Ciobanu, G. Rozenberg (Eds). Modelling in Molecular Biology. Natural Computing Series, Springer 2004.

Gâlea, M. Costin, M. Zbancioc, Aplicaţii de inteligenţă artificială în CLIPS, Ed. Tehnopress, 2001..

Gâlea, M. Costin, M. Zbancioc, Programarea în CLIPS prin exemple, Ed. Tehnopress, 2001.

Ciobanu, Gh. Păun (Eds). Fundamentals of Computation Theory – Lucrări FCT ’99, 1999.

Gâlea, O. Brudaru, Introducere în Calculul Sistolic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994.

Capitol într-un tratat, carte saumonografieeditate într-o editură consacrată din străinătate

Bejinariu S.-I., Costin H., Rotaru F., Luca R., Niţă C.D., Lazăr C., Fireworks Algorithm based Image Registration, In Balas V.E., Jain L., Balas M. (eds), Soft Computing Applications, Proceedings of the 7th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA 2016), Volume 1, Advances in Intelligent Systems and Computing, 633, 2017, Springer, Cham, pp. 509-523,  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62521-8_44

Rotaru F., Bejinariu S.-I., Niţă C., Luca R., Luca M., Ciobanu A., Retinal Vessel Classification Technique, In Balas V.E., Jain L., Balas M. (eds), Soft Computing Applications, Proceedings of the 7th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA 2016), Volume 2, Advances in Intelligent Systems and Computing, 634, Springer, pp. 498-514, 2017

Păvăloi I., Ignat A., Iris Recognition Using Color and Texture Features, In Balas V.E., Jain L., Balas M. (eds), Soft Computing Applications, Proceedings of the 7th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA 2016), Volume 2, Advances in Intelligent Systems and Computing, 634, Springer, pp.  498-514, 2017

Luca M., Ciobanu A., Bejinariu S.-I., Ignat A., Teodorescu-Soare C.T., Stoian G., Luca D., Automatic Evaluation of Surface Nanostructuring Using Image Processing, In Luca D., Sirghi L., Costin C. (eds), Recent Advances in Technology Research and Education, Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, 660, 2017, Springer International Publishing, pp 110-119.

Costin H., Rotariu C., Vital Signs Telemonitoring by using Smart Body Area NetworksMobile Devices and Advanced Signal Processing, In Dawn Holmes, Lakhmi Jain (eds), Advances in Biomedical Informatics, Springer International Publishing, Switzerland, pp. 219-246, Oct. 2017

Barbu, Nonlinear Fourth-order Diffusion-based Model for Image Denoising, Soft Computing Applications. In Balas V., Jain L., Balas M. (eds), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 633, Springer, Cham, sept. 2017.

Artiom Alhazov, Aman, Rudolf Freund, Sergiu Ivanov. Simulating R Systems by P Systems. In: Leporati A., Rozenberg G., Salomaa A., Zandron C. (eds) Membrane Computing, 17th International Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 10105, pp. 51-66, 2017.

Aman, G. Ciobanu. Computational Power of Protein Networks. Membrane Computing, In: Leporati A., Rozenberg G., Salomaa A., Zandron C. (eds)17th International Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 10105, pp. 103-118, 2017.

Ciobanu, E. N. Todoran. Continuation Passing Semantics for Membrane Systems, In: Leporati A., Rozenberg G., Salomaa A., Zandron C. (eds) Membrane Computing, 17th International Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 10105, pp. 165-176, 2017.

Aman, G. Ciobanu. Analyzing Distributed Pi-Calculus Systems by Using the Rewriting Engine Maude, In Kamel Barkaoui, Hanifa Boucheneb, Ali Mili,Sofiène Tahar (eds.) Proceedings of the 11th International Conference on Verification and Evaluation of Computer and Communication Systems (VECoS 2017), Montreal, VECoS 2017 Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 10466, pp. 155-170, 2017.

S. Nistor, D. Bein, H. N. Teodorescu and S. Pickl, Finding the maximal day-time dependent component of a subway system, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2017) Los Angeles, California, USA July 17-21, 2017. Publicată în: Cassenti D. (eds) Advances in Human Factors in Simulation and Modeling. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 591. Springer, Cham. In Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 591).

Jitcă D., Apopei V., Paduraru O., Marusca Samuel, Transcription of Romanian intonation, In Sonia Frota & Pilar Prieto (eds), Intonational in Romance: Oxford University Press, pp. 284-316, 2015.

N. Teodorescu, Revisiting and Generalizing Barkhausen’s Equality. In Vol. N. Bizon, N. M. Tabatabaei, H. Shayeghi (Eds.), Advanced techniques and Applications of Hybrid Power Systems: Stability, Control and Optimal Operation, Springer, London, UK, 2013.

Cristea, I. Pistol, Multilingual Linguistic Workflows, Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. Low-resourced Technologies and Translation, in Cristina Vertan and Walther v. Hahn (Eds.), Cambridge Scholars Publishing, UK, 2012

Articole publicate în reviste indexate ISI sau BDI

Neagoe, H.N.Teodorescu, Y. Prawatya, et al., Experimental bench for studying the relation between the dynamic characteristics of the frictional motion and the electric potential at the surface of polymer slabs in sliding conformal contact, Tribology International, Vol. 111, pp. 107-115, Jul 2017.

Barbu, Second-order anisotropic diffusion-based framework for structural inpainting, Proceedings of the Romanian AcademySeries A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Volume 19, Number 2, pp. 329-336, April – June 2018.

Barbu, G. Marinoschi, C. Moroșanu, I. Munteanu, Advances in Variational and Partial Differential Equation-Based Models for Image Processing and Computer Vision, Mathematical Problems in EngineeringArticle ID 1701052, Volume 2018, 2 pages, 2018.

Barbu, C. Moroșanu, Compound Additive Denoising Solution Combining an Improved Anisotropic Diffusion Model to a 2D Gaussian Filter Kernel, East Asian Journal on Applied Mathematics, 16 pages, to appear in 2018.

Gabriel Ciobanu, Cristian Văideanu. An efficient method to factorize fuzzy attribute oriented concept lattices, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 317, pp. 121-132, 2017.

Goraș, P.Ungureanu, L.O.Chua, On Turing Instability in Nonhomogeneous Reaction-Diffusion CNN’s, IEEE Transactions on Circuits and Systems–I: Regular Papers, OCTOBER 2017, Volume: 64, Issue:10, Page(s): 2748-2760 (factor de impact 2.407), 2017.

Barbu, G. Marinoschi, Image denoising by a nonlinear control technique, International Journal of Control, Taylor & Francis, Vol. 90, Issue 5, pp. 1005-1017, 2017.

Bogdan Aman, Gabriel Ciobanu. Verification of critical systems described in real-time TiMo, International Journal on Software Tools for Technology Transfer, Vol. 19(4), pp. 395-408, 2017.

Bogdan Aman, Jetty Kleijn, Maciej Koutny, Dorel Lucanu. Methods for Distributed and Concurrent Systems: Special Issue on the occasion of the 60th Birthday of Professor Gabriel Ciobanu, Fundamenta Informaticae, Vol. 153(1-2), pp. v-vi, 2017.

Gabriel Ciobanu, Sergiu Rudeanu. A universality theorem for the sequential behaviour of minimal F-automata, Publicationes Mathematicae, Vol. 90(1-2), pp. 33-38, 2017.

-D. Amăriuței, L. Goraș, M. Rafailă, A. Buzo, G. Pelz, On the Suppression of Output Oscillations in a Software Controlled DC-DC Buck Converter, Romanian Journal of Information Science and Technology, Volume 18, Number 4, 356- 375 , 2015.

Grigoraş, V. Grigoraş, Complex dynamics in hysteretic nonlinear oscilator circuit, Proc. Rom. Acad., Series A, Vol. 18, No. 4, pp. 370-377, 2017.

Daniela Gifu, Lucian-Ionel Cioca. Detecting Bridge Anaphora. In: International Journal of Computers Communications and Control, I. Dzitac, F.G. Filip, M.-J. Manolescu (eds.), vol. 12(2)/2017 (Apr.), Agora University Editing House, pp. 217-226, ISSN 1841-9836, indexed by Scopus and ISI Web of Science/Thomson Reuters (impact factor = 0.9) – Class C.

Barbu, I. Munteanu, A Nonlinear Fourth-order Diffusion-based Model for Image Denoising and Restoration, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Volume 18, Issue 2, pp. 108-115, April – June 2017.

-N. Teodorescu, S. W. Pickl, Computing and optimizing the index of resilience of networks and information systems. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), Vol. 19, No. 1-2, 2016 (published April 2017), pp.116– 126.

Barbu, C. Morosanu, Image Restoration using a Nonlinear Second-order Parabolic PDE-based Scheme, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematică, Volume XXV, Fasc. 1, pp. 33-48, 2017.

Bogdan Aman, Gabriel Ciobanu. Minimal ingredients for Turing completeness in membrane computing, Proceedings of the Romanian Academy Series A, Vol. 18(2), pp. 182–187, 2017.

Păsărică, R. Bozomitu, Daniela Tărniceriu, Gladiola Andruseac, H. Costin, C. Rotariu, “Analysis of Eye Image Segmentation used in Eye Tracking Applications”, Revue Roumaine de Sciences Techniques–Électrotechn. et Énerg., Vol. 62, No. 2, pp. 215–222, Bucharest, 2017 (cotată ISI).

Arotăriței, H. Costin, A. Păsărică, C. Rotariu, A Proposal for Cardiac Arrhythmia Classification using Complexity Measures, Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE), Suceava, Vol. 17, No. 3, Aug. 2017 (online), pp. 29-34, ISSN: 1582-7445, (cotată ISI).

Andrei Alexandru, Gabriel Ciobanu. On logical notions in the Fraenkel-Mostowski cumulative universe, Bulletin Mathematique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie, Tome 60(108)(2), pp. 113–125, 2017.

Alexandru, G. Ciobanu. Generalized Multisets: From ZF to FSM. Computing and Informatics, Vol. 34, No. 5, pp. 1133-1150, 2015.

Alexandru, G. Ciobanu. Abstract Interpretations in the Framework of Invariant Sets. Fundamenta Informaticae, Vol. 144, No. 1, pp. 1-22, 2016.

Alexandru, G. Ciobanu. Finitely Supported Subgroups of a Nominal Group. Mathematical Reports, Vol. 18/68, No. 2, pp. 233-246, 2016.

Alexandru, G. Ciobanu. Pawlak Approximations in the Framework of Nominal Sets. Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing. Vol. 26, No. 3-5, pp. 439-466, 2016.

Aman, P. Battyanyi, G. Ciobanu, G. Vaszil. Simulating P Systems with Membrane Dissolution in a Chemical Calculus. Natural Computing, pp. 1–12, 2016.

Aman, G. Ciobanu. Modelling and Verification of Weighted Spiking Neural Systems. Theoretical Computer Science, Vol. 623, pp. 92-102, 2016.

Aman, G. Ciobanu. Efficiently Solving the Bin Packing Problem Through Bio-Inspired Mobility. Acta Informatica, pp.1-11, 2016.

Ciobanu, M. Koutny. PerTiMo: A Model of Spatial Migration with Safe Access Permissions. The Computer Journal, Vol. 58, No. 5, pp. 1041-1060, 2015.

Ciobanu, A.S. Rotaru. Verifying Vehicle Control Systems by Using Process Calculi. International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 21, No. 1, pp. 41-49, 2016.

Ciobanu, E.N. Todoran. Correct Metric Semantics for a Language Inspired by DNA Computing. Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 28, No. 11, pp. 3042-3060, 2016 .

Rusu, G. Ciobanu. Essential and Density Topologies of Continuous Domains. Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 167, No. 9, pp. 726-736, 2016.

Barbu, T. Variational image inpainting technique based on nonlinear second-order diffusions. In: Computers & Electrical Engineering, Volume 54, 345–353, 2016.

Fira, Compressed Sensing of Multi-Channel EEG Signals: quantitative and qualitative evaluation with Speller Paradigm, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No. 6, 2016.

Fira, L. Goras, Comparison of inter-and intra-subject variability of P300 spelling dictionary in EEG compressed sensing, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No. 10, 2016.

Barbu, T., Favini, A. Novel stochastic differential model for image restoration. In: Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Volume 17, Number 2, 109-116, 2016.

Costin, S. Bejinariu, D. Costin, Biomedical Image Registration by means of Bacterial Foraging Paradigm, în International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 11(3), pp. 329-345, 2016.

Luca, Human locomotion parameters clustering for motion types classification, Studies in Informatics and Control, septembrie 2016, vol 25(3), pp 353-362, 2016.

Păsărică, G. Andruseac, I. Adochiei, C. Rotariu, H. Costin, F. Adochiei, Remote Control of an Autonomous Robotic Platform Based on Eye Tracking, Advances in Electrical and Computing Engineering (AECE), Vol. 16, No. 4 (Oct.), 2016.

Păsărică, C. Rotariu, R. Bozomitu, D. Tărniceriu, G. Andruseac, H. Costin, Analysis of Eye Image Segmentation used in Eye Tracking Applications, Revue Roumaine de Sciences Techniques–Électrotechn. et Énerg., Vol. 61, Bucharest, 2017.

C. Bolea, Language Processes and Related Statistics in the Posts Associated to Disasters on Social Networks, International Journal of Computers Communications and Control, Vol. 11, no 5, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.15837/ijccc, 2016.

Bejinariu S.-I., Olariu F.-T., Romanian Linguistic Atlases in Digital Format – A New Approach, Philologica Jassyensia, XIII, 1 (25), 2017, 13-23, Editura Tracus Arte, ISSN: 1841-5377, Iaşi, România, CNCS: B, ISI: Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index (ESCI), http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/XIII_1_Bejinariu.pdf, 2017.

Jitcă, D., Contrastive elements in Romanian declarative contours, Computer Science Journal of Moldavia (CSJMOL), v.25, n.1 (73), 2017.

Păsărică, D. Nemescu, Costin, C. Rotariu, Automatic Analysis of Cardiotocographic Recordings for Fetal Acidosis Study, Medical-Surgical Journal (Rev. Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti), Iaşi, vol. 121, no. 1, pp. 206-214 , 2017.

Apopei V., Bejinariu S.-I., Saramandu N., Nevaci M., Editarea asistată de calculator a planşelor Atlasului Lingvistic Aromân, Fonetică şi Dialectologie, XXXVI, pp. 5-16, 2017.

Barbu, I. Munteanu, A well-posed second-order anisotropic diffusion-based structural inpainting scheme”, ROMAI Journal, pub. by ROMAI Society, to appear in 2017

Grigoraş, C. Grigoraş, “Discrete-Time Biomedical Signal Encryption”, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, 2017.

Grigoraş, C. Lazăr, V. Grigoraş, „On the Variability of Relevant Parameters in Single Trial Auditory and Visual Spelling ERPs”, în curs de apariţie în Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Electrotehnică, Energetică, Electronică, 2017.

-N. Teodorescu, Fuzzy Hata-Okumura Models for Dosimetry Computations. Proc. The 6th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering – EHB 2017, Sinaia, Romania, June 22-24, pp. 117 – 120, IEEE Xplore, 2017.

-N. L. Teodorescu, M. Hagan, Signal Processing for a Wearable Device for Activity Monitoring. Proc. The 6th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering – EHB 2017, Sinaia, Romania, June 22-24, pp. 1-4, IEEE Xplore, 2017.

-N. L. Teodorescu, D. Gogalniceanu, Voice-related Symptom and Knowledge-Bases using Internet Mining. Proc. The 9th Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue (SpeD 2017), pp. 1-8, IEEE Xplore, 2017.

-N. L. Teodorescu, Fuzzy logic system linearization for sensors. Proc. The 13-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems. ISSCS 2017, IEEE Xplore, 2017.

-N. L. Teodorescu, Simple Nonlinear Circuits and Applications to Chaotic Sensors and Chaos Generators. Proc. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, Czech R., 5-7 Sep 2017, IEEE Xplore.

-N. L. Teodorescu, Sensors based on nonlinear dynamic systems –A survey. Invited plenary paper. Proc. 22nd IEEE International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, Czech R., 5-7 Sep 2017, pp. 1-10. DOI: 10.23919/AE.2017.8053572 IEEE Xplore.

Barbu, A Nonlinear Second-order Partial Differential Equation-based Algorithm for Additive Noise Reduction, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series III: Mathematics, Informatics, 2018.

Rotaru F., Bejinariu S-I., Niţă C., Luca R., Ciobanu A., Luca M., Retinal vessel labeling technique, Proc. of 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2017, IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-0358-1, (PoD) ISBN: 978-1-5386-1514-0, Sinaia, România, 22-24 June, 2017, 109-112, ISI Proc, IEEE.

Bejinariu S.-I., Costin H., Rotaru F., Luca R., Niţă C., Costin D., Image enhancement by multiobjective optimization and bio-inspired heuristics, Proc. of 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2017, IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-0358-1, (PoD) ISBN: 978-1-5386-1514-0, Sinaia, România, 22-24 June, 2017, 442-445, ISI Proc, IEEE, 2017.

Bejinariu S.-I., Costin H., Rotaru F., Luca R., Niţă C., Performance Analysis of Artificial Bee Colony Optimization Algorithm, Proc. of 13-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, IEEE, 2017.

Rotaru F., Bejinariu S.-I., Luca M., Luca R., Nita C., Video Processing for Rat Behavior Analysis, Proc. of 13-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, IEEE, 2017.

Miron, A. Pasarica, D. Arotaritei, H. Costin, R.G. Bozomitu, C. Rotariu, Hand Gesture Detection using a Stereo Camera System and Simulation of Movement, International Conference on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, pp. 297-300, 2017.

Păsărică, C. Miron, H. Costin, D. Arotăriței, C. Rotariu, Parameter-Based Analysis of Antepartum and Labour Electrohysterogram Signals, International Conference on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, pp. 293-296, 2017.

Rotariu, R. G. Bozomitu, A. Păsărică, D. Arotăriței, H. Costin, Medical System based on Wireleless Sensors for Real Time Remote Monitoring of People with Disabilities, Proc. of the IEEE 6th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2017”, Sinaia, Romania, 22-24 June 2017, pp. 753-756, (indexata BDI-IEEE Xplore, WoS – Thomson Reuters CPCI).

Costin, A. Păsărică, I.-D. Alexa, A. C. Ilie, C. Rotariu, D. Costin, Short-Term Heart Rate Variability using Wrist-Worn Pulse Wave Monitor Compared to a Holter ECG, Proc. of the IEEE 6th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2017”, Sinaia, Romania, 22-24 June 2017, pp. 635-638, (indexata BDI-IEEE Xplore, WoS – Thomson Reuters CPCI).

D. Manu, Gh. Pleșu, H. Costin, Biophotonic Laser Holographic Model of Eye and Vision”, Proc. of the IEEE 6th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2017”, Sinaia, Romania, 22-24 June 2017, pp. 693-696, (indexata BDI-IEEE Xplore, WoS – Thomson Reuters CPCI).

Păsărică, C. Miron, D. Arotăriței, Gladiola Andruseac, H. Costin, C. Rotariu, Remote Control of a Robotic Platform Based on Hand Gesture Recognition, Proc. of the IEEE 6th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2017”, Sinaia, Romania, 22-24 June 2017, pp. 643-646, (indexata BDI-IEEE Xplore, WoS – Thomson Reuters CPCI).

G. Bozomitu, A. Păsărică, V. Cehan, C. Rotariu, H. Costin, Methods of Control Improvement in an Eye Tracking Based Human-Computer Interface, Proc. of IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanta, Romania, Oct. 26th–29th, 2017, (indexata BDI-IEEE Xplore).

Păvăloi I., Nită C.D., Experiments on Image Classification and Retrieval using Statistics on Pixels Position, Proc. of 13-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS, Iaşi România July 13-14, 2017, 1-4, IEEE.

Păvăloi I., Ignat A., Iris Recognition using Statistics on Pixel Position, Proc. of 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Sinaia, România, 22-24 June, 2017, 422-425, ISI Proc, IEEE.

Dan Cristea. The Time Yards Model: Rethinking the way to look at texts. SYNASC-2016, 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for scientific Computing, DOI: 10.1109/SYNASC.2016.016, Print ISSN: 2470-881X, Published by the IEEE Computer Society 10662 Los Vaqueros Circle Los Alamitos, CA 90720, Date Added to IEEE Xplore: 26 January 2017, pp. 15-22.

Onofrei, D. Gifu, C. Bolea. Old Geographical Corpora: a Methodology for Interpretative Transcription. In: Proceedings of SpeD 2017, July 2017, pp. 1-6, indexed by IEEE Xplore database and are intended to be indexed by the Thomson Conference Proceedings Citation Index.

Bolea, An analysis of tweets related to earthquakes, for the Romanian language, In: Proceedings of SpeD 2017, July 2017, pp. 1-6, indexed by IEEE Xplore database and are intended to be indexed by the Thomson Conference Proceedings Citation Index.

Jitcă, Prosodic Phrases and Contrast Units in Intonation, at the 9th Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue, SpeD 2017, Bucharest, July 6-9, 2017.

Trandabăț, D. Gifu. Social Media and the Web of Linked Data, at the ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2017, Toronto, Ontario, Canada, June 19-23, 2017 – Class A*. In: Proceedings of JCDL 2017, DOI: 10.1109/JCDL.2017.7991624, IEEE Xplore.

Gifu, M. Onofrei. Detecting Bridge Anaphora in Novels, at the International Workshop on Design and Spontaneity in Computer-Supported Collaborative Learning, DS-CSCL-2017, held at the 21th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS21, Bucharest, May 29-31, 2017. In: Proceedings of CSCS21 2017, IEEE Conference Publishing Service, indexed by IEEE Xplore database and ISI Web of Science/Thomson Reuters.

-S. Savinescu, I.-A. Nica, L. Goras, On the Non-ideal Behavior of a Cross-Coupled CMOS Transistor Negative Impedance Circuit, International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, Iași, 13-14 Iulie ©2017 IEEE.

Nica I.-A., Savinescu V.-S., Goras L., On the modeling of an active resonator, International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, Iași, 13-14 Iulie ©2017 IEEE.

-D. Andries, L. Goras, A. Buzo, G. Pelz, Automatic Tuning for a DC-DC Buck Converter with Adaptive Controller, International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, Iași, 13-14 Iulie ©2017 IEEE.

D. Zbancioc, S.M. Feraru, Recognition of Positive and Negative Emotions for Romanian Language, The 6th IEEE Int. Conference on E-Health and Bioengineering, Romania, INSPEC Accession Number: 17066164, Indexare IEEExplore.

M. Feraru, M.D. Zbancioc, Emotion recognition for disgust and boredom states, International Symposium on Signals, Circuits and Systems, Romania, (Indexare IEEExplore)

Ciobanu, M. Luca, V. Drug, V. Tulceanu: Steps Towards Computer-Assisted Classification of Colonoscopy Video Frames, The 6th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering – EHB 2017, Sinaia, Romania, June 22-24, 2017.

Ciobanu, E.N. Todoran. Continuation semantics of a language inspired by membrane computing with symport/antiport interactions, Proceedings of the 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2016), IEEE Computer Socitey Press, pp. 335-342, 2017, IEEE.

Barbu, Hybrid Image Interpolation Technique based on Nonlinear Second and Fourth-order Diffusions, Proceedings of the 13th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS’17, Iasi, Romania, pp. 1-5, July 13 – 14, 2017.

Barbu, Structural Image Interpolation using a Nonlinear Second-order Hyperbolic PDE-based Model, Proc. of the 6th IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB’17, Sinaia, Romania, pp. 5-8, 22-24 June 2017

Barbu, A Novel Variational Framework for Structural Image Completion, Proceedings of Joint International Conference OPTIM-ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 815-820, 25-27 May 2017, IEEE.

Aman, G. Ciobanu. Adaptability in Membrane Computing. In: R.Ceterchi, R.Gramatovici (Eds.) Analele Universității București Informatică, anul LXII, No. 3, pp. 5-15, 2015.

Barbu, T. A nonlinear second-order hyperbolic diffusion scheme for image restoration. In: U.P.B. Scientific Bulletin, Series C, Vol. 78, Issue 2, 89-98, 2016.

Barbu, T., Ciobanu, A., Niță, C. Nonlinear second-order partial differential equation-based image smoothing technique. In: Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome XXXIX, 7-14, 2016.

Ciobanu, A., Barbu, T., Luca, M. Image Resolution related Behavior for Iris Identification based on Color Features. In: Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome XXXIX, 47-52, 2016.

Rotaru, S.-I. Bejinariu, M. Luca, R. Luca, C.D. Niţă, Video Tracking for Animal Behavior Analysis, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome XXXIX, Computer Science, pp. 95-101, 2016.

-I. Bejinariu, H. Costin, F. Rotaru, R. Luca, C. Niţă, Fireworks Algorithm Based Single and Multi-objective Optimization, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia Automatică şi Calculatoare, Ian. 2016.

-I. Bejinariu, R. Luca, F.-T. Olariu, A GIS Based Approach for Information Management in Geolinguistics, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome XXXIX, 2016, Computer Science, pp. 37-45, 2016.

Aman, G. Ciobanu, D. Sburlan. Moderate Priorities for Membrane Systems. In Marian Gheorghe, Ion Petre, Mario J. Perez-Jimenez, Grzegorz Rozenberg, Arto Salomaa (Eds.). Multidisciplinary Creativity. Homage to Gheorghe Păun on his 65th Birthday. pp. 29-39, Editura Spandugino, 2015.

Alexandru, G. Ciobanu. Static Analysis in Finitely Supported Mathematics. Proceedings of the 17th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC2015), IEEE Computer Society Press, 312-319, 2015 – ERA Core Conference Rank C

Alexandru, G. Ciobanu. Main Steps in Defining Finitely Supported Mathematics, Communications in Computer and Information Science Vol. 594, pp. 73-91, 2016, Springer

Aman, G. Ciobanu. Automated Verification of Stochastic Spiking Neural P Systems. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9504, pp. 77-91, 2015.

Aman, G. Ciobanu. Solving NP-complete Problems in Polynomial Time by Using a Natural Computing Model, Communications in Computer and Information Science, Vol. 594, pp. 91-108, 2016, Springer.

Ciobanu, R. Horne. Behavioural Analysis of Sessions Using the Calculus of Structures. Ershov Memorial Conference 2015, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9609, pp. 91-106, 2016 – ERA Core Conference Rank B.

Ciobanu, E.N. Todoran. Continuation Semantics for Dynamic Hierarchical Systems, Proceedings of the 17th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2015), IEEE Computer Socitey Press, pp. 281-288, 2016 – ERA Core Conference Rank C.

Horne, A. Tiu, B. Aman, G. Ciobanu. Private Names in Non-Commutative Logic. CONCUR 2016, Leibniz International Proceedings in Informatics, Vol. 59, 31:1-31:16, 2016. doi: 10.4230/LIPIcs.CONCUR.2016.31 – ERA Core Conference Rank A.

Fira, A. Maiorescu, P300 spelling and EEG compressed sensed based on a universal megadictionary, International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques – SOMET 2016, Larnaca, Cipru, 12-14 septembrie 2016.

Tehnologii informatice şi colectii de date

COROLA- Corpus de referință pentru limba română contemporană (http://corola.racai.ro/)

Sistem integrat pentru editarea atlaselor lingvistice româneşti şi textelor dialectale (http://iit.academiaromana-is.ro/download/alr/orda_ALR.pdf)

Corpusul de voce SROL (http://iit.academiaromana-is.ro/srol/)

Director

Acad. Horia Nicolai Teodorescu