Patrimoniul cultural imaterial – cultura în armonie cu natura. Lemnul în cultura tradițională

Manifestarea se înscrie în programul anual de activități dedicate sărbătoririi a două decenii de la emiterea Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Această serie de conferințe, expoziții și dezbateri, intitulată „Patrimoniul cultural imaterial – cultura în armonie cu natura”, are în centru o temă menită să evidențieze rolul pe care patrimoniul cultural imaterial îl are în modelarea sustenabilă a mediului natural în conformitate cu Agenda 2030 a ONU. La prima conferință a programului, dedicată lemnului în cultura tradițională, vorbitorii invitați vor prezenta puncte de vedere multidisciplinare (antropologie, etnografie, muzeologie, istorie culturală, chimie, arhitectură) despre valoarea biologică și culturală a lemnului, în calitatea acestuia de materie primă pentru o parte semnificativă a culturii tradiționale românești și universale. De asemenea, în spațiul gestionat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradționale Iași din Casa Muzeeulor, organizatorii au realizat și o expoziție temporară dedicată acestei teme.

Programul conferinței.pdf

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filila Iași
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradționale Iași

Comitet organizatoric:

CS I dr. Adina Ciubotariu și CS II dr. Ioana Baskerville de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
Ozana-Andra Dram, Mihai Panainte și Darie Silviu Flocea de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

Comitet științific:

CS I dr. Adina Ciubotariu și CS II dr. Ioana Baskerville de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași

Conferinta nationala cu participare internationala

20 ianuarie 2023, ora 10:00

Casa Muzeelor din Iași