Academic Conference on Tourism and Rural Space in National and International Context – TARS (26th Edition) / Turism și Spațiu Rural în Context Național și Internațional – TARS (Ediția a XXVI-a)

Evenimentul își propune să promoveze cercetarea științifică în domeniul turistic, să argumenteze și să susțină necesitatea dezvoltării acestui sector și a altora conexe, prin strategii adecvate. Spațiul de prim interes este cel românesc, însă contextul internațional se regăsește, la rândul său, în centrul preocupărilor științifice pe care conferința le promovează spre dezbatere.

Principalele subiecte de analiză ale prezentei ediții sunt: turismul rural, agroturismul, ecoturismul; turismul în contextul dezvoltării naționale, regionale și globale sustenabile; tradiționalism vs. modernism în domeniul turistic; management și marketing turistic; e-turism; abordări pluridisciplinare și interdisciplinare ale dezvoltării sectorului turistic (perspective economice, antropologice, sociologice, psihologice, etnografice, folclorice, legislative etc.); exemple de bune practici în domeniul turistic la nivel național și internațional. Se pot adăuga și alte teme din sfera domeniului de interes, în funcție de preocupările științifice ale participanților.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 31 martie 2024

Termen limită pentru primirea lucrărilor conferinței: 30 septembrie 2024

Link la formularul de înscriere: https://www.tarsconference.com/registration

Link la site-ul oficial al conferinței: https://www.tarsconference.com/

Invitaţie TARS 2024.pdf

Afişul conferinţei

Program.pdf

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Academia Română

Comitet organizatoric:

Cercet. șt. Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Cercet. șt. II dr. Alina Haller, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Ing. ec. dr., Dănuț Ungureanu, director, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. șt. III, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Comitet științific:

•Veronica Baciu Georgescu, Agenția Națională a Agenției Montate – ANZM, Vatra Dornei
•Gina-Ionela Butnaru, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
•Rodica Butnaru, Universitatea din Québec, Montréal – Canada
•Bernat Claramunt López, Centrul de Cercetări Ecologice și Aplicații Forestiere – CREAF, Cerdanyola del Vallès, Spania
•Raluca Clipa, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
•Cristina Emanuela Dascălu, Universitatea „Apollonia”, Iași; Universitatea „Danubius”, Galați
•Krisztina Melinda Dobay, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Marilena Doncean, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Gül Erkol Bayram, Sinop University, Sinop, Turcia
•Juan Andrès Gutierrez, Euromontana – Asociația Europeană pentru Zonele Montane, Bruxelles, Belgia
•Serhii Hakman, Centrul Regional de Perfecţionare, Cernăuţi, Ucraina
•Alina Haller, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Mihaela Ifrim, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
•Vasyl Kyfyak, Institutul de Comerț și Economie, Cernăuți, Universitatea de Stat pentru Comerț și Științe Economice, Kiev, Ucraina
•Daniela Matei, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Puiu Nistoreanu, Academia de Studii Economice, București
•Teodor Păduraru, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Radu Rey, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română
•Oana Socoliuc Guriță, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
•Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Ion Talabă, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Dănuț Ungureanu, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română
•Marco Valeri, Universitatea „Niccolò Cusano”, Roma, Italia
•Anatoliy Vdovichen, Institutul de Comerț și Economie, Cernăuți, Universitatea de Stat pentru Comerț și Științe Economice, Kiev, Ucraina

Conferință națională cu participare internațională
24.05.2024

On-line și
onsite – Vatra Dornei, Sediul CEFIDEC