Anunț de licitație închiriere spațiu

Data publicării: 25/10/2023

Academia Română – Filiala Iași cu sediul în Iași, Bd. Carol I, nr. 8, CIF 4540917, anunţă licitaţie publică cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 118,90 mp, situat în clădirea din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 8, parter (S2).

Destinaţia bunului imobil care face obiectul închirierii este pentru desfășurarea unor activități de învățământ/educaționale/culturale sau a unor activități complementare.

Durata închirierii este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acte adiționale anuale, până la cel mult 3 (trei) ani.

Criteriile de atribuire: conform caietului de sarcini.

Garanţia de participare este de 11.826,75 lei şi se va constitui prin scrisoare de garanţie bancară sau se va vira în contul Academiei Române – Filiala Iași nr. RO78TREZ4065005XXX000401.

Depunere/ transmitere oferte – Data limită 10.11.2023, ora 14.00. Adresa – Secretariatul Academiei Române – Filiala Iași din Iaşi, Bd. Carol I nr. 8, et. 3, cam. 20.

Caietul de sarcini se obţine pe bază de solicitare scrisă de la Academia Română – Filiala Iași din Iaşi, Bd. Carol I nr. 8 – Secretariatul comisiei de licitație, et. 1, cam. 16, telefon 0232267711

Data/ora/loc licitație publică 27.11.2023, ora 10.00, sediul Academiei Române – Filiala Iași, din Bd. Carol I nr. 8, Iași, parter, Sala mică de conferințe.

Caietul de sarcini.pdf

Anexe editabile la caietul de sarcini.doc

Raport final de licitație.pdf