aprilie

Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician I (M), normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Tehnician I (M), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ al Filialei din Iași a Academiei Române, conform HG nr. 1336/2022.    Postul este necesar pentru: Concursul va consta […]

Concurs  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de Cercetător Științific gr. III, ½ normă, pe durată determinată, din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, organizează,  începând cu data de 30.05.2024, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant de Cercetător științific gradul III, ½ normă, în domeniul Filologie, specializarea istorie literară. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. […]

Despre frumuseţea „bătrânelor” cărţi de cult

De ziua bibliotecarului şi a cărţii, Biblioteca Academiei Române, Filiala Iaşi organizează un dublu eveniment, prelegere şi expoziţie de carte veche. Doamna Elena Chiaburu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specialist în carte veche şi documente, va susuţine o prelegere ilustrată despre arta şi meşteşugul cărţilor vechi tipărite. Afiș

Sesiune de comunicări și prezentări de carte la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Comunicare Constantin Vălimărescu – diplomat în vremuri vechi și…noi (Bogdan Schipor) Prezentarea cărților Migration und kulturelles Erbe. Das Beispiel der deutschen Minderheiten in und aus Rumänien, volum editat de Mathias Beer și Sorin Radu, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2024 (Flavius Solomon) Ethnische Minderheiten in Rumänien im 20. und 21. Jahrhundert, volum coordonat de Hans-Christian Maner […]

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Constantin Stere, Scrieri. Publicistică social-politică, vol. I-V, Colecția „Moștenire”. Editura Știința, Chișinău. Ediție de Victor Durnea. Participă:  Afiș

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Mărgăritarele Sfântului Ioan Gura de Aur Versiune românească de Șerban Greceanu și Radu Greceanu, București, 1691, Vol. I. Text, notă asupra ediției, facsimile și indice  electronic de cuvinte și forme. Ediție critică de  Eugen Munteanu Prezintă: Prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universistatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași. Florilegium doctorale. Eugenio Munteanu septuagesimum annum peragenti a […]

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Hronograf den începutul lumii. O samă de învățături. Vol. I-V. Traducere atribuită lui Nicolae Milescu Spătarul. Ediție critică de Mioara Dragomir. Prezintă: CS I dr. Gabriela Haja, Director al  Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Afiș

INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIE FIZICĂ. Metode de studiu, rezultate, discuţii, aplicaţie practică

Manifestarea are drept scop promovarea antropologiei fizice, prin cunoașterea metodelor de studiu, a provocărilor ce apar în timpul unei analize paleoantropologice și a rezultatelor obținute ce pot fi folosite pentru descifrarea vieții cotidiene a comunităților umane demult dispărute. Grupul țintă al acestei manifestări este format din studenți ai Facultății de Istorie (secția Arheologie) și Facultății […]

Ședință de comunicări semestrială a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Manifestarea științifică va reuni cercetători ai Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, precum și specialiști din diferite centre academice din țară, cu preocupări de istorie medievală românească, istorie socială, istorie ecleziastică și nu numai. Vor susține comunicări: Prezentări de carte: Documente privitoare la istoria mănăstirilor Dohiar (Muntele Ahos) și Slobozia lui Enache (Ialomița), volum editat […]