Dialoguri despre educație

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAȘI
COMISIA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
are onoarea să vă invite la prima ediție a conferinței

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE

Tema ediției: COMPETENȚA – POTENȚIAL ȘI LIMITE
Perioada derulării: 19-20 aprilie 2024
Limba oficială: Limba română

Format:  hibrid (fizic și on-line)
Manifestarea se va desfășura anual sub același generic, modificându-și doar tema, de la o ediție la alta.
Mai multe detalii găsiți pe site:
http://mediaec.uaic.ro/dde/index.php
sau
telefon: +40752 141 494
Email: comisieeducatie@acadiasi.ro

Afișul conferinței.pdf

Programul evenimentului DIALOGURI DESPRE EDUCATIE – descarcă de aici

Program Multiplier event Ecolah, 20 aprilie, 2024 – descarcă de aici

Abordând o problematică de actualitate pentru realitățile sistemului de educație, manifestarea își propune să reprezinte un for de dezbatere pentru actorii implicați în ecosistemul național de învățământ, contribuind astfel la stimularea dialogului între aceștia, în vederea identificării de soluții de optimizare a strategiilor didactice pentru toate domeniile și nivelele de studiu.

Modalitate de conectare online :

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași, Comisia de Stiințe ale Educației

Comitet organizatoric:

Prof. dr. Genoveva FARCAȘ Colegiul Național Pedagogic ,,Vasile Lupu”
Prof. univ. dr. Loredana GHERASIM Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Ing. drd. Adrian ISTRIMSCHI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
CS II dr. Liviu MĂGURIANU Institutul „Gheorghe Zane” al Academiei Române
Dr. Valică MIHULEAC Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române
Laura MOCANU Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române
CS II dr. Mihaela MOCANU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. dr. Liliana ROMANIUC Asociația Română de Literație
Dr. Ovidiu STOFOR Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. Emerit dr. Laurențiu ȘOITU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
CS dr. Cristina TOFAN Institutul „Gheorghe Zane” al Academiei Române
Lect. univ. dr. Andreea URSU Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Comitet științific:

Academician Viorel BARBU Academia Română
Academician Mircea DUMITRU Academia Română
Prof. univ. dr. Daniel CONDURACHE MC Academia Română
Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA MC Academia Română
Prof. univ. dr. pr. Wilhelm DANCĂ MC Academia Română
Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE MC Academia Română
Prof. univ. Emerit dr. Vasile ASTĂRĂSTOAIE Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr T Popa” Iași
Prof. univ. dr. hab. Ion ALBULESCU Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN Universitatea București
Prof. univ dr. Carmen CREȚU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. dr. hab. Otilia DANDARA Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
CSI dr. Ciprian FARTUȘNIC Institutul de Științele Educației București
Prof. univ. dr. Loredana GHERASIM Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ dr. Alois GHERGUȚ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. dr. hab. Aliona GRATI Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Prof. univ. dr. hab. Vladimir GUȚU Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
CSI dr. Gabriela HAJA Institutul de Filologie „Al. Philippide” Filiala Iași a Academiei Române
Prof. univ. dr. Vasile IȘAN Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. dr. Romiță IUCU Universitatea București
CSI dr. Cătălina MIHALACHE Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Filiala Iași a Academiei Române
CSII dr. hab. Mihaela MOCANU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. Emerit dr. Ioan NEACȘU Universitatea București
Prof. univ. Emerit dr. Ion NEGREȚ-DOBRIDOR Universitatea București
Prof. univ. dr. Adrian OPRE Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Sebastian POPESCU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. Emerit dr. Emil PĂUN Universitatea București
Prof. univ. Emerit dr. Dan POTOLEA Universitatea București
Prof. dr. Liliana ROMANIUC Asociația Română de Literație
Prof. univ. dr. hab. Simona SAVA Universitatea de Vest Timișoara
Prof. univ. dr. Emil STAN Universitatea Ploiești
Prof. univ. Emerit dr. Laurențiu ȘOITU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Conferință națională
19-20 aprilie 2024

sediul ARFI