Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician I (M), normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Data publicării: 26/04/2024

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Tehnician I (M), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ al Filialei din Iași a Academiei Române, conform HG nr. 1336/2022.

   Postul este necesar pentru:

 1. administrarea imobilului și gestionarea patrimoniului – mijloace fixe şi obiecte de inventar, deţinute de A.R.F.I. în sediul din B-dul Carol I nr. 8;
 2. realizarea activităţii de transport materiale si persoane, în condiţii de siguranţă, pe drumurile publice, cu autoturismele din dotarea ARFI;
 3. asigurarea preluării și repartizării corespondenţei, coletelor, documentelor și altor articole, în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, persoanelor și instituțiilor cărora le sunt repartizate;  
 4. efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere de mici dimensiuni la clădirile, spațiile și instalaţiile acestora (instalații apă, instalații termice interioare, instalaţii de scurgere, grupuri sanitare, mobilier de birou etc.) aflate în administrarea ARFI.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 16.05.2024, ora 10:00, proba scrisă în data de 23.05.2024, ora 10:00, proba practică în data de 29.05.2024, ora 10:00  și interviul în data de 04.06.2024, ora 10:00

   Condiţii:

 1. Studii de specialitate: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 2. Perfecţionări (specializări): permis de conducere-minim categoria B; certificat de calificare în domeniul tehnic într-una din următoarele specializări: mecanic, electrician, instalator, electromecanic.
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu de operare Windows, Microsoft Office.
 4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: nu este cazul.
 5. Cerinţe specifice:
  • a. Experienţa de lucru necesară: vechime în muncă de minim 4 ani.
  • b. Cunoașterea legislației în domeniul tehnic și gestionarea bunurilor. Lipsa cazierului judiciar și a antecedentelor penale.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 14.05.2024, ora 14:00.

Date de contact: Moldovan Andreea – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: andreea.moldovan@acadiasi.ro.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, IT și SU&SSM şi la sediul Filialei.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs și Model de adeverinta.doc

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei scrise la concurs.pdf