Dinu-Vasiliu Codrin

Cercetator: Dinu-Vasiliu Codrin

Formarea mea academică principală se bazează pe filozofie, cu un interes deosebit pentru teoria interpretării, teoria cunoașterii, filosofia contemporană continentală, metafilozofia și cultura digitală. De asemenea, m-am preocupat mai degrabă de filosofia practică și posibilele aplicații ale discursurilor speculative în antropologia contemporană (vizuală, digitală, antropologia rurală și transferul de cunoștințe). Sunt cercetător în Științe Sociale la Academia Română – Filiala Iași, coordonator al departamentului de Tehnologii Digitale Discursive. Sunt membru al grupului de cercetare interdisciplinară cunoscut sub numele de Platforma de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală.

 

My primary academic training is based on philosophy, with a particular interest in the theory of interpretation, knowledge theory, continental contemporary philosophy, meta philosophy, and digital culture. I have also been rather concerned in practical philosophy and possible applications of speculative discourses in contemporary anthropology (visual, digital, rural anthropology and knowledge transfer as well). I am a researcher in Social Sciences with the Romanian Academy – Iași Branch, coordinator of the department of Discursive Digital Technologies. I am a member of the interdisciplinary research group known as Rural Development Research Platform.

 

Articole indexate Web of Science

 

Listă de proiecte:

(Involvement in projects:)

  1. RURALITIES “Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centres“ Project ID 101060876, Horizon Europe https://www.ruralities-project.eu/
  2. CITIES2030 “Co-creating resilient and sustainable food systems“ Project ID 101000640, Horizon 2020 http://cities2030.eu
  3. SHERPA “Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”, Project ID 862448, Horizon 2020 https://rural-interfaces.eu/
  4. LIFT “Low-Input Farming and Territories Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming”, Project ID 770747, Horizon 2020 https://www.lift-h2020.eu/
  5. RUBIZMO – “Replicable business models for modern rural economies„, Project ID 773621, Horizon 2020 https://rubizmo.eu/
  6. SURE-FARM “Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems”, Project ID 727520, Horizon 2020         https://surefarmproject.eu/
Doctor în Filosofie
Cercetător Științific Gradul III
codrindinuvasiliu (at) gmail.com

0753 594 610