Ichim Ofelia

Cercetator: Ichim Ofelia

Ofelia Ichim a absolvit, în anul 1985, Facultatea de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și în 2000 a susținut teza de doctorat cu titlul Structuri mitice şi viziune autenticistă în romanele lui Mircea Eliade (din comisia de doctorat a făcut parte eruditul eliadist Mac Linscott Ricketts, din S.U.A.).

Din anul 1992 lucrează în Departamentul de istorie literară de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Este cercetător științific gradul I. Din 2010 este coordonatorul Departamentului de istorie literară, membru în Consiliul științific al Institutului și, între 2012 și 2015, a îndeplinit funcția de secretar științific (cu delegație) al Institutului. A făcut parte din colectivul care a lucrat la Dicţionarul general al literaturii române, ed. 1 și ed. 2 (temă de cercetare finalizată) – proiect fundamental și prioritar al Academiei Române. În prezent lucrează la Enciclopedia scrierilor memorialistice românești (ESMR), în curs de redactare – proiect fundamental al Academiei Române. Face parte din echipa care s-a ocupat de actualizarea şi arhivarea Bazei de date a DGLR ed 1 și ed 2, și se ocupă de actualizarea şi arhivarea Bazei de date a ESMR. A publicat volumele de autor Pădurea interzisă. Mit şi autenticitate în romanele lui Mircea Eliade (2001), Între Eros, Solitudine şi Brahms. Motive literare în proza lui Anton Holban (2003), precum și articole de specialitate în reviste literare. A fost coorganizator la toate edițiile simpozionului anual internațional al Institutului (din 2002 până în prezent) și la 15 ediții ale unor simpozioane naționale. Pe lângă volumele personale publicate, s-a ocupat și de editarea volumelor ce cuprind comunicările de la aceste manifestări științifice precum și a altor lucrări colective.

A condus mai multe granturi ale Academiei Române și este directorul revistei academice „Philologica Jassyensia” (https://philologica-jassyensia.ro/), cotată în categoria A de către CNCS și indexată în Clarivate Analytics (Emerging Sources Citation Index  ESCI), precum și în alte baze de date internaționale.  Printre domeniile sale de interes se află: critică și istorie literară, teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Este preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide” a cercetătorilor din Institut.

 

Listă lucrări:

  • (coautor) Dicţionarul general al literaturii române (coordonator general Acad. Eugen Simion), ed. I, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, vol. I-VII  (2004-2009), lucrare distinsă cu Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române, pentru anul 2004, acordat în 2006.
  • (colaborator) Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a, revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. IVIII, București, Editura Muzeul Literaturii Române (vol. IVI), Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă (vol. VII, VIII), 20162021, ISBN general 978-973-167-380-6.
  • A editat toate volumele cu lucrările simpozionului anual internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, începând cu prima ediție, în 2002.
  • Identitate și ideologie. Limba și literatura română în paradigma culturală contemporană, Ofelia Ichim (coord.), Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Veronica Olariu, Ana-Maria Prisacaru, Ioana Repciuc (editori), Iași, Institutul European, 540 p., 2022, ISBN 978-606-24-0345-4 (https://www.philippide.ro/volume)
  • Memorialistica românească: teorie și istorie literară, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Doris Mironescu, Ioana Repciuc (editori), București, Editura Tracus Arte, 2020, ISBN 978-606-023-192-9, 459 p. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.philippide.ro/Arhiva/Volume/Memorialistica%202020/2020_00_Pagini%20de%20garda.pdf)
  • Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space – Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space, Proceedings, Iasi, 16–18 September 2015, edited by Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Roma, Aracne Editrice, 2016, 484 p., ISBN: 978-88- 548-9801-1 (editura este recunoscută CNCS)

 

Lista de proiecte:

  • Directorul grantului Academiei Române Bază de date computerizată privind receptarea memorialisticii româneşti în presa culturală (1960 – 2020) BDCMemor http://bdcmemor.academiaromana-is.ro
  • Directorul grantului Academiei Române Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii române dintre 1900-2007 în vederea actualizării Dicţionarului general al literaturii române (DGLR) (nr. 25/2007–2008).
  • Directorul grantului Academiei Române Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900–2006. Autori, (contract nr 01/2005–2006).

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul I
ofelia.ichim (at) gmail.com

Implicare în proiecte

No data was found