Mihalache Emanuel-Andi

Cercetator: Mihalache Emanuel-Andi

Andi Mihalache (n. 1972, Botoșani) este cercetător în Departamentul de istoria culturii din cadrul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi. De asemenea, este redactor-șef al Anuarului aceleiași instituții și lector asociat al Universității „Al. I. Cuza”.

Domenii de interes: istoria istoriografiei și a culturilor istorice; istoria comunismului; istoria conștiinței patrimoniale; antropologia obiectelor și a imaginii; memoria autobiografică.

În 2001, şi-a susţinut teza de doctorat Discurs istoric și ideologie în România „democrației populare” (1948-1965), publicată doi mai târziu, sub titlul Istorie şi practici discursive în România „democraţiei populare”, 1948-1965. În 2005, lucrarea este premiată de Academia Română. Valorificând două burse Fritz Thyssen ale Fundaţiei Alexander von Humboldt, a mai publicat alte trei cărţi: Pe urmele lui Marx. Studii despre comunism şi consecinţele sale (2005), Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern (2007) și Contribuții la istoria ideii de patrimoniu. Surse, evoluții, interpretări (2014). Iar în urma participării la proiectul Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de Maria Todorova (Universitatea Illinois at Urbana-Champaign, SUA) și Stefan Tröbst (Universitatea din Leipzig, Germania), publică volumul Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică (2017).

Tot în 2017, își tipărește notele de curs sub titlul Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse. În anul următor, propune cititorilor săi o altă abordare, axată pe studiul documentelor de arhivă: Idem et Ipse. Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Époque. S-au mai mai adăugat, între timp,  volumele Confesiuni, vestigii, temporalități (Iaşi, 2019); Istoria eului cursiv (Cluj-Napoca, 2019); Codificări culturale, inflexiuni sociale (Cluj-Napoca, 2020); În umbra unui ecou: tăcere, arhetip, recipiență, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2021, 488p.

Din tomurile coordonate amintim cele realizate în colaborare cu Adrian Cioflâncă (In medias res. Studii de istorie culturală, 2008, şi Istoria recentă altfel. Perspective culturale, 2013), cu Alexandru Istrate (Romantism şi modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, 2009) și cu Silvia Marin-Barutcieff (De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, 2010).

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Cercetător Științific Gradul I
mihalache_emanuelandi (at) yahoo.com

0742939833

Implicare în proiecte

No data was found