Rados Leonidas

Cercetator: Rados Leonidas

Leonidas Rados (n. 1971, Iași, România) a absolvit  Facultatea de Istorie a Universității „Al.I. Cuza” din Iași în 1995. A urmat apoi un an de studii aprofundate și și-a susținut doctoratul în istorie la aceeași instituție în 2004, cu teza „Preocupări de bizantinistică în România până la 1918”, obținând distincția „magna cum laude”. În 2021 a susținut și abilitarea, cu teza  „Universitate și mediu academic în România modernă”.

Interesele sale de cercetare sunt subsumate domeniului istoriei culturii, mergând de la interferențele greco-române, până studii de gen și istoria spațiului academic, a educației și a universităților, cu predilecție în secolul XIX.

Din decembrie 1995 este angajat la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, pe funcția de asistent de cercetare stagiar la Departamentul de Istoria Culturii, avansând profesional până la funcția de cercetător științific grad I (CS I). A fost șef al Departamentului de Istoria Culturii între 2009 și 2018 și membru în Consiliul Științific al Institutului. Este autor al monografiilor Sub semnul Acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918, distinsă cu premiul „Gheorghe Brătianu” al Academiei Române Filiala Iași (2006), respectiv Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu 1838-1913, nominalizată la premiile Academiei Române în 2022. A coordonat alte 10 volume colective, de documente sau ediții critice; pentru unul dintre acestea (V.A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane, Editura Polirom) a primit în 2014 premiul „Oamenii Timpului” decernat de revista „Timpul”. A publicat peste 50 de studii și articole, apărute în diverse reviste academice și volume din țară sau din străinătate și a participat cu lucrări la peste 100 de manifestări științifice în țară și în străinătate (Atena, Geneva, Paris, Hesinki, Berlin, Copenhaga, Granada, Perugia).

Este membru fondator al Societății de Studii Istorice din România (2001) și fost președinte al acesteia (două mandate). Din 2015 este membru al Commission Internationale pour l’Histoire des Universités/International Commission for the History of Universities (CIHU/ICHU), organism afiliat Congresului International de Istorie.

Din 2010 este redactor șef-adjunct al revistei „Historia Universitatis Iassiensis”. http://hui.uaic.ro/

 

Volume

Studii

Lista de proiecte:

  • Identitate națională și minorități etnice în spațiul est-carpatic, secolele XIX-XX, director C.S. gr. I dr. Mihai-Ştefan Ceauşu,  grant CNCSIS nr. 1556, 2005, membru.
  •  Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950, director Conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, grant CNCSIS nr. 1466, 2005-2007, membru.
  •  Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), director Conf. univ dr. Petronel Zahariuc, grant CNCSIS nr. 1197, 2006-2008, membru.
  • Poziţia internaţională a Principatelor Române reflectată în sursele documentare străine. Secolele XVIII-XIX, director CS I dr. Veniamin Ciobanu grant CNCSIS nr. 1207, 2007-2008, membru.
  • ASSUI Asociații și societăți studențești la Universitatea din Iași în perioada modernă (1860-1918), grant UEFISCDI PN-II-RU-TE-2011-3-0165, 2012-2014, director de proiect.  http://assui.acadiasi.ro/
  • Women who shaped public education in Romania in the late 19th and early 20th centuries, director Cătălina Mihalache, grant UEFISCDI cod PN-II-RU-PD-2012-3-0048, 2012-2014, mentor.
  • Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc (responsabil Flavius-Viaceslav Solomon), proiect component în cadrul proiectului complex Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116), director acad. Victor Spinei, 2018-2021, membru. http://miro.acadis.ro

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

doctor în istorie, abilitat
Cercetător Științific Gradul I
leorados (at) yahoo.com
rados (at) xenopol.acadiasi.ro

0766718404

Implicare în proiecte

No data was found