Schipor Bogdan-Alexandru

Cercetator: Schipor Bogdan-Alexandru

Cercetător științific gradul II la departamentul de Istorie Contemporană din cadrul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași, Academia Română.

Absolvent al Facultății de Istorie a Universității „Al.I.Cuza” din Iași, promoția 1999. Doctor în științe umaniste, specialitatea istorie, din anul 2007, cu o teză susținută în cadrul Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași, intitulată Politica Marii Britanii la frontiera de Vest a Uniunii Sovietice, 1938-1941, avându-l ca îndrumător științific pe prof. univ. dr. Ioan Ciupercă.

Ca domenii de interes pot fi menționate relațiile diplomatice din Europa interbelică, cu accent pe politica marilor puteri față de țările din Europa Nordică, Baltică și de Răsărit, la fel ca și politica externă a României în perioada interbelică și al Doilea Război Mondial.

Listă lucrări:

 • Bogdan-Alexandru Schipor, Politica Marii Britanii la frontiera de vest a Uniunii Sovietice, 1938-1941, Iaşi, Junimea, 2007, 347 p., ISBN: 978-973-37-1246-6.
 • Silviu Miloiu, Kristīne Ante, Edgar Plētiens, Valters Ščerbinskis, Bogdan-Alexandru Schipor, Istoria Letoniei, Cuvânt înainte de Edgars Rinkēvičs, Prefață de Silviu Miloiu, București, Editura Eikon, 2018.
 • Biblioteca Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol”, Basarabia. Dilemele identităţii, volum editat de Flavius Solomon, Alexandru Zub în colab. cu Sorin D. Ivănescu, Bogdan Schipor, Iași, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2001, 324 p.
 • Ioan Ciupercă, Bogdan-Alexandru Schipor, Dan Constantin Mâţă (coordonatori), România şi sistemele de securitate în Europa, 1919-1975, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, 390 p, ISBN 978-973-703-403-8.
 • Silviu Miloiu, Florin Anghel, Dalia Bukelevičiūtė, Alexandru Ghisa, Ramojus Kraujelis, Bogdan-Alexandru Schipor, The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944), Foreword by Vladimir Jarmolenko, Ambassador of the Republic of Lithuania to Romania, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, 244 p., ISBN: 978-606-537-092-0.
 • Academia Română, Intitutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Tom LI, 2014, Supliment, Români şi Cehi în Monarhia de Habsburg/Romanians and Czechs in the Habsbourg-Monarchy, editori/edited by Alexandru Zub & Bogdan-Alexandru Schipor, Editura Academiei Române, 2014, ISSN 1454-6434.

Lista de proiecte:

 • Membru în Grantul, intitulat România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, director de proiect prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005-2008.
 • Membru în Grantul CNCSIS, cod 1404/2005, intitulat România şi sistemele de securitate europeană (1919-1975), director de proiect prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2005-2008.
 • Membru în Grantul CNCSIS, cod 1556/2005, intitulat Identitate naţională şi minorităţi etnice în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), director de proiect cercetător ştiinţific gradul I Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 2005-2008.
 • Membru în Grantul Academiei Române intitulat Stat, Societate şi individ în perioada construcţiei naţionale (secolele XIX-XX), director de proiect prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, desfăşurat în perioada 2007-2009.
 • Membru în Grantul CNCSIS-IDEI nr. 1646/2008, intitulat Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti. Identităţi multietnice şi mutaţii demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, director de proiect dr. Cătălin Turliuc, 2008-2011.
 • Bursier postdoctoral în cadrul Proiectului internaţional ID 61104 al Academiei Române, Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 1 martie 2011-29 februarie 2012.
 • Membru în Grantul EEA finanţat de Islanda, Lichtenstein şi Norvegia în parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi ARSBN (Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice), intitulat Coolpeace. A Piece of Culture, a Culture of Peace, Re-imaging European Communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea Regions, 2014-2015.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Cercetător Științific Gradul II
bogdan.schipor (at) gmail.com

0744620022

Implicare în proiecte

No data was found