Comunicat de presă. Finalizarea proiectului Etica și lumea non-umană. Fundamente etice pentru re-gândirea relației om-natură

Academia Română, Filiala Iași anunță finalizarea proiectului Etica și lumea non-umană. Fundamente etice pentru re-gândirea relației om-natură, finanțat de Fundația Patrimoniu, Academia Română, în cadrul rundei de finanțare GAR-UM-2019.
Echipa de implementare a proiectului a fost formată din Irina Frasin (director de proiect), George Bodi, Codrin Dinu Vasiliu, Ionuţ Bârliba şi Liviu Măgurianu. Proiectul s-a desfăşurat la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași.
Obiectivul proiectului a constat în extinderea cunoaşterii disponibile actualmente în România pe o temă de importanţă majoră pentru reflecţia filosofică şi anume relaţia omului cu animalele non-umane şi natura în general.
Proiectul s-a desfășurat în perioada octombrie 2019 – septembrie 2021 și a urmărit cercetarea consecinţelor şi impactului modului de înţelegere al lumii – mult – decât – umane în relaţiile nostre cu mediul şi animalele non-umane. De asemenea a fost urmărită și evidențierea rolului pe care re-gândirea relaţiilor cu celelalte animale îl are în înţelegerea şi re-definirea propriei umanităţi.
Codul proiectului: GAR-UM-2019-XII-3.1-9/ 15.10.2019
Institut: Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Director de proiect: Irina Frasin
Echipa de proiect: Irina Frasin, George Bodi, Codrin Dinu Vasiliu, Ionuţ Bârliba şi Liviu Măgurianu

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific: