Comunicat de presă. Finalizarea proiectului „În umbra Romei”: descoperiri romane în Barbaricum de la est de Carpaţi

În perioada septembrie 2020-septembrie 2022 s-a implementat proiectul „În umbra Romei”: descoperiri romane în Barbaricum de la est de Carpaţi (cu finanțare UEFISCDI).

  • Codul proiectului: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0783
  • Institut: Institutul de Arheologie
  • Director de proiect: Dr. Lavinia Grumeza
  • Membri: Dr. Victor Cojocaru, Dr. Lucian Munteanu; Dr. Ștefan Honcu, drd. Marta Petruneac

Cele mai semnificative rezultate au fost: publicarea unui volum în limba germană (L. Grumeza unter Mitwirkung von V. Cojocaru, Șt. Honcu, L. Munteanu, mit Beiträgen von D. Cristea-Stan, M. Petruneac, A. Popa, D. Spânu, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Rumänien. Band 2. Kreis Vaslui, Cluj-Napoca 2022), publicarea a 38 studii în volume/reviste ISI/BDI și organizarea simpozionului internațional The Sarmatians and the Others: Nomadic and Sedentary Cultures in Central and the Eastern Europe in the First Half of the 1st Millennium AD (Timișoara, 29 iunie-2 iulie 2022), cu participarea a peste 50 de cercetători din România, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, SUA, Polonia și Germania.

Datorită rezultatelor obținute, România a fost adăugată pe harta prestigiosului proiect internațional Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (alături de Germania, Polonia, Lituania, Ungaria).

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific: