Concurs  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de Cercetător Științific gr. III, ½ normă, pe durată determinată, din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Data publicării: 24/04/2024

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, organizează,  începând cu data de 30.05.2024, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant de Cercetător științific gradul III, ½ normă, în domeniul Filologie, specializarea istorie literară.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” şi/sau de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, IT și SU&SSM, telefon 0332101115.

Anunt,  bibliografie, tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs, Declarație asumare răspundere, lista de lucrări.doc

Grila privind standardele minimale.pdf