Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de Paznic din cadrul Biroului Tehnic Administrativ

Data publicării: 19/04/2023

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 1336/28.10.2022, de Paznic, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic Administrativ. Postul este necesar pentru asigurarea pazei și a securității personalului și a spațiilor cuprinse în Planul de pază întocmit în conformitate cu Legea nr. 333 din 08 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, a Procedurilor Operaționale și a altor reglementări ale Academiei Române Filiala Iași (ARFI).

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 05.05.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 15.05.2023, ora 10:00 și interviul în data de 19.05.2023, ora 10:00.

Condiţii: studii generale; vechime în muncă de minim 1 an; deținerea atestatului profesional de pază.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul FilialeiResurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, bibliografie și tematică pdf

Formular de înscriere si model adeverinta.pdf

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Anunț.pdf