Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de de Istorie ”A. D. Xenopol”

Data publicării: 20/05/2022

Academia Română Filiala Iaşi, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”, organizează, începând cu data de 23.06.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul II, normă întreagă, în domeniul Istorie, specializarea Istorie modernă.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informații suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

Anunț.pdf 

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de concurs.pdf