Concurs  pentru ocuparea postului de Șef serviciu gr. II, din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Data publicării: 26/10/2023

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Șef serviciu gradul II, normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual vacant în cadrul Serviciul Tehnic-Administrativ al Filialei din Iași a Academiei Române, conform HG nr. 1336/2022.

Postul este necesar pentru planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității Serviciul Tehnic Administrativ, în conformitate cu legislația în vigoare, ROF-ul ARFI și alte reglementări ale ARFI.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 09.11.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 16.11.2023, ora 10:00 și interviul în data de 21.11.2023, ora 10:00.

Condiţii:

1. Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii: tehnic, juridic sau economic.

2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul.

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare Windows și Microsoft Office sau certificat ECDL.

4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: nu este cazul.

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile personalului contractual care ocupă funcții de conducere precum și abilităţi de organizare, de analiză şi sinteză, receptivitate, corectitudine, capacitate de comunicare, capacitate de lucru individual şi în echipă, atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi a-i mobiliza pe alţii, preocuparea permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerinţe specifice: Experienţa de lucru necesară: o vechime totală în muncă de minim 5 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire studii superioare de specialitate tehnice, juridice sau economice, din care: (a.1) minim 3 ani într-unul din următoarele domenii: administrativ, tehnic, investiții sau administrarea patrimoniului sau (a.2) Minim un an într-o funcție de conducere a unei echipe de cel putin 10 persoane.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 08.11.2023, ora 14:00.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

  1. Anunț, bibliografie și tematică.pdf
  2. Formular de înscriere și model adeverință.doc
  3. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.pdf
  4. Rezultatul probei scrise.doc
  5. Rezultatul interviului.pdf
  6. Rezultatul final.pdf