Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Data publicării: 22/10/2021

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează, în data de 25.11.2021, ora 10, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul II, normă întreagă, în domeniul filologie română, specializarea toponimie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.   

Data publicării anunțului: 22.10.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista lucrări.doc

Rezultatul concursului.pdf