Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific gradul III în cadrul Centrului de Cercetări pentru Oenologie

Data publicării: 15/10/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași, organizează,  începând cu data de 19 noiembrie 2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător Științific gradul III, normă întreagă, în domeniul Oenologie, specializarea Oenologie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anunțului: 15.10.2020

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Calendarul concursului.pdf

Grila standarde minimale, necesare si obligatorii pt ocuparea posturilor de CS III –CCO.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, fișa de evaluare, lista de lucrări_CS III.doc

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf