Concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gradul I(S) din cadrul Compartimentului Juridic, jumătate de normă

Data publicării: 20/11/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de consilier juridic gradul I(S) din cadrul Compartimentului Juridic, jumătate de normă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 12.12.2019, ora 10:00, și interviul în data de 17.12.2019, ora 10:00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

Vechime:

• minimum 4 ani în domeniul juridic;

• consilier juridic definitiv, înscris în tabloul profesional al consilierilor  juridici definitivi ţinut de către colegiul teritorial din care face parte, membru al O.C.J.R;

• constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în instituțiile publice;

Termenul de depunere a dosarelor este 04.12.2019, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf