Concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gradul I(S) din cadrul Compartimentului Juridic, jumătate de normă

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de consilier juridic gradul I(S) din cadrul Compartimentului Juridic, jumătate de normă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 12.12.2019, ora 10:00, și interviul în data de 17.12.2019, ora 10:00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

Vechime:

• minimum 4 ani în domeniul juridic;

• consilier juridic definitiv, înscris în tabloul profesional al consilierilor  juridici definitivi ţinut de către colegiul teritorial din care face parte, membru al O.C.J.R;

• constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în instituțiile publice;

Termenul de depunere a dosarelor este 04.12.2019, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific