Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Adjunct

Data publicării: 14/11/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Director Adjunct gradul II din cadrul Aparatului tehnico-administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 11.12.2019, ora 10:00, și interviul în data de 16.12.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic. Studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului instituțiilor publice.

Vechime: minim 7 ani într-o funcție de conducere într-o instituție bugetară și de minim 7 ani în specialitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 28.11.2019, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf