Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Adjunct

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Director Adjunct gradul II din cadrul Aparatului tehnico-administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 11.12.2019, ora 10:00, și interviul în data de 16.12.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic. Studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului instituțiilor publice.

Vechime: minim 7 ani într-o funcție de conducere într-o instituție bugetară și de minim 7 ani în specialitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 28.11.2019, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific