Concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate gradul I(S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de inspector de specialitate gradul I(S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, pe durată nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 06.04.2020, ora 10.00, și interviul în data de 09.04.2020, ora 10.00.

Condiţii generale de înscriere la concurs:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile  științe economice, științe juridice și psihologie.
  • vechime: minim 4 ani de ocupare a unui post în condițiile deținerii unei diplome de studii superioare de specialitate, în domeniul resurselor umane, salarizare, de preferință în cadrul unei instituții publice.

Termenul de depunere a dosarelor este 27.03.2020, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Din motive obiective, Academia Română – Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, anunță amânarea concursurilor organizate de instituție.  Astfel, concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gradul I(S) din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, publicat în Monitorul Oficial nr. 255/13.03.2020, proba scrisă 06.04.2020, interviul-09.04.2020  se amână până la o dată care va permite organizarea în condiții de securitate.

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, anunță reluarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de inspector de specialitate gradul I(S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, pe durată nedeterminată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 255/13.03.2020. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 05.06.2020, ora 10.00, și interviul în data de 12.06.2020, ora 10.00.

Condiţii generale de înscriere la concurs:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile  științe economice, științe juridice și psihologie.
  • vechime: minim 4 ani de ocupare a unui post în condițiile deținerii unei diplome de studii superioare de specialitate, în domeniul resurselor umane, salarizare, de preferință în cadrul unei instituții publice.

Termenul de depunere a dosarelor este 27.05.2020, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie – reluare concurs.pdf

Model cerere înscriere concurs.pdf

În conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/15.05.2020, Academia Română – Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, anunță amânarea concursului organizat pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gradul I(S), normă întreagă, din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, republicat în Monitorul Oficial nr. 344/13.05.2020, proba scrisă 05.06.2020, interviul-12.06.2020, la o dată care se va comunica ulterior.