Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate debutant din cadrul Centrului de Conferinţe Interne şi Internaţionale din localitatea Gălăneşti, jud. Suceava

Data publicării: 28/02/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate debutant,  cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată   din cadrul Centrului de Conferinţe Interne şi Internaţionale din localitatea Gălăneşti, jud. Suceava.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 22.03.2019, ora 10:00, și interviul în data de 27.03.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare în specialitatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative, economic sau tehnic.

Termenul de depunere a dosarelor este 14.03.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf