Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice

Data publicării: 22/02/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 18.03.2019, ora 10:00, și interviul în data de 21.03.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare în specialitatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, economic sau tehnic.

Termenul de depunere a dosarelor este 08.03.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei srise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf