Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 18.03.2019, ora 10:00, și interviul în data de 21.03.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare în specialitatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, economic sau tehnic.

Termenul de depunere a dosarelor este 08.03.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei srise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific