Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate gradul IA(S) din cadrul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”

Data publicării: 11/09/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate gradul IA(S) din cadrul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 10:00, și interviul în data de 08.10.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare.

Termenul de depunere a dosarelor 25.09.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332106172 sau la sediul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, str. Codrescu, nr. 6, Pavilion C.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf