Curricula și cele opt competențe

Simpozionul are participare națională cu desfășurare fizică și online:

Join Zoom Meeting

  • Meeting ID: 889 5298 7186;
  • Passcode: 502359

Moderator: Laurențiu ȘOITU

CURRICULA ȘI CELE „OPT COMPETENȚE-CHEIE”

(O critică a rătăcirilor curriculare recente)

Ion NEGREȚ-DOBRIDOR, Universitatea București

Intervenții anunțate:

  • Carmen CREȚU (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași) – Reflecții asupra globalizării curriculumului
  • Sebastian POPESCU (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași) – Procesul de evaluare a competențelor
  • Gabriela HAJA – Resurse și instrumente pentru limba română, oferite online de Academie
  • Liliana Romaniuc (Asociația Română de Literație) – Dezvoltarea competențelor de literație, premisă a învățării
  • Alois GHERGUȚ (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași) – De la pedagogia prin obiective la pedagogia centrată pe competențe

Afișul simpozionului

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul din linkul atașat! https://docs.google.com/forms/d/1UeT5ViADSvMPr5isz1ekpdcSySQFRhcorQ2BIr9adXo/edit

Organizatori:

Comisia de științe ale educației, Academia Română Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Simpozion național

19 oct 2023 ora 16

Sala mică de conferințe ARFI
on-line