Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Ediția a-XVI-a

Conferința oferă un cadru organizat de exprimare națională prin analizarea temelor euro-regiunilor, în special Siret-Prut-Nistru.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Subiectele conferinței abordează domenii de top ale cercetării economice și sociale. Ele au o importanță deosebită în ceea ce privește strategiile de dezvoltare pentru Euroregiune. Rezultatele sunt diseminate către unitățile administrative ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Organizatori:

Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane”- Colectivul de Cercetări Economice, Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, S.C.Eastern Marketing Insights S.R.L., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova.

Comitet organizatoric:

Marilena Doncean, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române Ciprian Ionel Alecu, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române Marinela Rusu, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române Alexandru Gribincea, prof. univ. dr. hab., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova Tatiana Bularga, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova Elena Fuior, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Comitet științific:

Dinu Airinei, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Ciprian Ionel Alecu, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Alina Botezat, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Tatiana Bularga, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova Maria Simona Cuciureanu, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru Emilian M. Dobrescu, CS I dr., Institutul de Economie Națională – Academia Română; Secretar ştiintific al Secției de Ştiințe Economice, Juridice şi Sociologice, Academia Română, Bucureşti Marilena Doncean, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Carmen-Mariana Diaconu, prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie Elena Fuior, prof. univ. dr., Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova Viorica Fulga, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova Ovidiu Gherasim, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Serhii Hakman, dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina Alina Petronela Haller, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Elisabeta Jaba, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Tamara Mitrofanenko, dr., Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria Alina Suslenco, lect. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova Marinela Rusu, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Larisa Şavga, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova Georgiana Tacu, CS, ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Ion Talabă, CS I dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Dorian Vlădeanu, CS I dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Conferinta nationala

15.08.2020