Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere (Sustainable economic and social development of euroregions and cross-border areas

Ajunsă la a XVIII- a ediție, conferința oferă un cadru de analiză a tematicilor  privind dezvoltarea euroregională, în care cercetători, experți  și reprezentanți ai autorităților sunt invitați să contribuie cu cercetări și analize specifice, cu accent pe problematica dezvoltării Euroregiunii  Siret-Prut-Nistru. Organizată  la inițiativa Colectivului de cercetări economice  al Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, conferința are un caracter multidisciplinar, fiind deschisă specialiștilor din toate domeniile cunoaşterii ce pot contribui la înțelegerea cât mai adecvată a tematicii ridicate de dezvoltarea euroregională: științe economice, științe sociale, științe juridice, științe agricole, turism, științele mediului, științele educației, științe umaniste etc.

Afis.pdf

Programul conferinței.pdf

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86854161704,

Meeting ID: 868 5416 1704, Passcode: 800078

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”
Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
Primăria Municipiului Iași
S. C. Eastern Marketing Insights S.R.L.
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova.
Universitatea Cooperatist – Comercială, Chişinău, Republica Moldova.

Comitet organizatoric:

Marilena DONCEAN, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi
Dumitru Tudor JIJIE, Conf., dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Simona CUCIUREANU, Dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”
Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie
COMITETUL DE PROGRAM
Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Alina SUSLENCO, Conf.univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Ada ȘTAHOVSCHI, Prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova
Elena FUIOR, Prof. univ. dr., Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Comitet științific:

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi
Natalia BĂNCILĂ, prof. univ. dr. hab., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Sofia CĂPĂŢÎNĂ, conf. univ. dr., prorectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Maria Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Corina CUŞNIR, conf. univ. dr., decanul Facultății de Comerț, Finanțe și Contabilitate Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Marilena DONCEAN, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi
Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie
Norina Consuela FORNA, prof. univ. dr., decanul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași
Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Viorica FULGA, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Ovidiu GHERASIM, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi
Serhii HAKMAN, prof.univ.dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina
Aureliu MĂRGINEANU, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Ada ȘTAHOVSCHI – prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova
Alina SUSLENCO, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Marinela RUSU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi
Larisa ŞAVGA, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Conferinta nationala cu participare internationala

28.10.2022

Online