Dezvoltarea rurală în contextul Pactului Verde European, ediția a III-a. Reziliență, durabilitate și circularitate în dezvoltarea rurală

La câteva luni de la adoptarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară și a Planului de acțiune pentru punerea în practică a acesteia, cercetarea și practica economică sunt provocate să găsească soluții de trecere de la un model economic liniar, la unul circular. În această tranziție, evoluţia capitalului economic şi a celui social nu mai poate fi separată de impactul pe care activitatea umană îl are asupra cadrului natural. Numeroasele crize sanitare, climatice, energetice și politice din Europa, fac din reziliență noua busolă după care se ghidează politicile Uniunii Europene.

Obiectivul principal al manifestării științifice la care vă invităm este provocarea pe care acest context o exercită asupra  trinomului reziliență-durabilitate-circularitate în cazul dezvoltării rurale.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 15 aprilie 2024

Link-ul de acces va fi comunicat după data de 15 aprilie 2024

Afișul manifestării științifice

Invitație masă rotundă.pdf

Organizatori:

• Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zaneˮ (Academia Română, Filiala Iași)
• Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

Comitet organizatoric:

CS II dr. Daniela Matei, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane;
CS II dr. Krisztina Melinda Dobay, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane;
CS II dr. Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

Comitet științific:

Daniela Matei, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)
Cecilia Alexandri, Director al Institutului de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)
Krisztina Melinda Dobay, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane
Brumă Ioan Sebastian, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane
Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

15 mai 2024

Masă rotundă
On-line