Dimitrie Cantemir, umanistul

Anul dedicat umanistului Dimitrie Cantemir, principe și cărturar, este sărbătorit luni, 12 iunie 2023, de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași prin evenimente dedicate punerii în evidență a contribuției operei savantului la cultura și literatură române. Programul la care sunteți invitați:

Sala „B. P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, Strada Păcurari, nr. 4:

12.00 Ce știm și ce nu vrem să știm despre Dimitrie Cantemir. Aspecte ideologice ale posterității unui savant, conferință susținută de prof. univ. dr. Bogdan Crețu

13.00 Lansarea Expoziției de carte „Dimitrie Cantemir – principe și cărturar”, coordonată de conf. univ. dr. Ioan Milică

Aula Academiei Române – Filiala Iași, Bulevardul Carol I, nr. 8:

14.00 Scrisoarea Moldovei, Neamț, 1825. Preliminarii la o ediție a primei versiuni românești a Descrierii Moldovei, în comparație cu originalul latin și cu ediția princeps, Leipzig, 1769 și 1771, conferință susținută de prof. univ. dr. Eugen Munteanu

14.45 Călătorie printre cuvintele lui Dimitrie Cantemir citate în Dicționarul limbii române al Academiei Române, conferință susținută de cercet. șt. gr. I dr. Gabriela Haja 15.30 Recital de muzică orientală de Dimitrie Cantemir susținut de Ansamblul FLORALIA – in­stru­mental, condus de conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă.

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași,
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Manifestare dedicată savantului Dimitrie Cantemir (1673-1723)
12 iunie 2023

Sala „B. P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași
Aula Academiei Române – Filiala Iași