Examen de promovare Bibliotecar gr. I (S), normă întreagă, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Data publicării: 08/03/2024

Academia Română, Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare a personalului contractual în funcția de Bibliotecar gr. I (S), normă întreagă, poziția 1 în Statul de personal al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Academiei Române – Filiala Iaşi, până la data de 14.03.2024, ora 14:00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la examen. Persoana care asigură secretariatul comisiei de examinare este Referent de specialitate gr. I A (S) Negoiță Gabriela- IFRI, telefon 0232256075, e-mail: institutul.philippide@acadiasi.ro.

Examenul de promovare se va desfăşura începând cu data 22.03.2024, ora 10:00 la sediul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10:00 – 13:00 la telefon: 0332101115 sau la sediul Filialei din Iași, Bld. Carol I, nr. 8, et. 2, camera 19.

Anunţ.pdf

Bibliografie şi tematică.pdf

Cerere înscriere la examen.doc

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf