Examen de promovare Referent de specialitate gr. I din cadrul Compartimentului Secretariat

Data publicării: 11/09/2023

Academia Română, Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare a personalului contractual în funcția de Referent de specialitate gradul I (S), ½ normă,  poziția 2 în Statul de personal din cadrul Compartimentului Secretariat..

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Academiei Române – Filiala Iaşi, până la data de 15.09.2023, ora 14:00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la examen. Persoana care asigură secretariatul comisiei de examinare este Ciobanu Irina – Inspector de specialitate gr. I – BRUS, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro.

Examenul de promovare se va desfăşura începând cu data 25.09.2023, ora 11:00 la sediul ARFI.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10,00 – 13,00 la telefon: 0332101115 sau la sediul Filialei din Iași, Bld. Carol I, nr. 8, et. 2, camera 19.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Cerere  de înscriere.doc

Rezultatul privind proba scrisă.pdf

Rezultatul final.pdf