Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de Cercetare Științifică în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Data publicării: 07/10/2021

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide, organizează, începând cu data de 11.11.2021, ora 09:30, concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă, în domeniul filologie română, specializarea lexicologie – lexicografie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.   

Data publicării anunțului: 07.10.2021                

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, listă lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul final.pdf