International Conference on Tourism and Rural Space in National and International Context (former RoRuT), 27 May 2021

Evenimentul își propune să promoveze cercetarea științifică în domeniul turistic, să argumenteze și să susțină necesitatea dezvoltării acestui sector prin strategii adecvate. Arealul de interes este cel românesc însă, contextul internațional se regăsește, la rândul lui, în centrul preocupărilor științifice pe care conferința le susține spre dezbatere. Principalele domenii de interes ale prezentei ediții sunt: turismul rural, agroturismul, ecoturismul; turismul în contextul dezvoltării naționale, regionale și globale sustenabile; tradiționalism vs. modernism în domeniul turistic; management și marketing turistic; e-turism; abordări multi și interdisciplinare ale dezvoltării sectorului turistic (perspective economice, sociologice, legislative, psihologice, antropologice, etnografice etc.); exemple de bune practici în domeniul turistic național și internațional.

Link Zoom Meeting

TARS 2021 Programme.pdf

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași – ICES ,,Gh. Zane”
Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei etc.

Comitet organizatoric:

cercet. șt. drd. Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ARFI-ICES ,,Gh. Zane”
cercet. șt. II dr., Alina Haller, ARFI-ICES ,,Gh. Zane”
ing., cercet. șt. III dr. Dănuț Ungureanu, Agenția Națională a Zonelor Montane Vatra Dornei; Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei

Comitet științific:

Gina-Ionela Butnaru, FEAA-UAIC România
Raluca Irina Clipa, FEAA-UAIC România
Elena Fuior, Universitatea Cooperatistă și Comercială din Chișinău, R. Moldova
Dănuț Gâțan, Agenția Națională a Zonelor Montane Vatra Dornei; Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, România
Juan Andrès Gutierrez, Euromontana Brussels, Belgia
Serhii Hakman, ,,Yuriy Fedkovych” Chernivtsi National University & Bukovinian Centre of Politology, Chernivtsi, Ukraina
Alina Haller, Academia Română Filiala Iași-ICES ,,Gh. Zane”, România
Daniela Matei, Academia Română Filiala Iași -ICES ,,Gh. Zane”, România
Puiu Nistoreanu, ASE București, România
Teodor Păduraru, Academia Română Filiala Iași -ICES ,,Gh. Zane”, România
Radu Rey, Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, România
Georgia-Daniela Tacu Hârșan, Academia Română Filiala Iași -ICES ,,Gh. Zane”, România
Ion Talabă, Academia Română Filiala Iași-ICES ,,Gh. Zane”, România
Dănuț Ungureanu, Agenția Națională a Zonelor Montane Vatra Dornei; Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, România
afis TARS 2021

Conferinta nationala cu participare internationala

27 mai 2021 (on-line)

Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85821868390?pwd=N0ZSdFVyRG5QSFduVTFnZTc4WWlsdz09