Lansare de carte „Apostolul națiunii: Mazzini și nașterea României moderne”

Lansare volum de autor care are la bază lucrarea de doctorat a autorului cu titlul Influența ideilor mazziniene în spațiul românesc, susținută la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași în anul 2016.

Prezintă: Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti;

Autor: dr. Remus Tanasă

Moderator: Sorin Bocancea

Afiș

Organizatori:

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română – Filiala Iași
și Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

15 martie 2024

Aula Magna, Universitatea „Petre Andrei”, str. Bălușescu, nr. 2 , Iași