Metode de cercetare și surse de date utilizate în analiza fenomenelor socio-economice și demografice la nivelul României sau în context european

Interesul pentru rezultatele activității de cercetare a economiștilor a crescut mereu în ultimii ani. Această receptivitate devine tot mai mare pe măsură ce impactul transformărilor care au loc la nivelul societăților este mai clar resimțit în toate planurile existenței: social, economic, demografic, politic etc. În această direcție, preocupările de astăzi ale cercetătorilor economiști sunt legate mai degrabă de construirea de modele decât de dezvoltarea de noi teorii. Orientarea practică îi determină să caute soluții pentru probleme concrete și să propună măsuri de politică economică având ca bază de plecare o cantitate imensă de date empirice.

În baza acestor considerente, simpozionul național „Metode de cercetare și surse de date utilizate în analiza fenomenelor socio-economice și demografice la nivelul României sau în context european” își propune să creeze cadrul unei dezbateri asupra cercetării științifice privind colectarea, reprezentarea și analiza datelor care stau la baza cunoașterii fenomenelor socio-economice și demografice. Acest eveniment se adresează cercetătorilor din domeniul extins al științelor economice, în special doctoranzilor, care doresc să își prezinte și să își expună spre discuție rezultatele studiilor realizate, punând accentul pe modul în care oamenii de știință fac deducții și ajung la concluzii pe baza cercetărilor întreprinse.

Afișul evenimentului.pdf

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet organizatoric:

C.S. II dr. Haller Alina, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
Lect. univ. dr. Socoliuc (Guriță) Oana-Ramona, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
C.S. dr. David Mihaela, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet științific:

C.S. I dr. Botezat Alina-Simona, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
C.S. II dr. Haller Alina, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
Lect. univ. dr. Socoliuc (Guriță) Oana-Ramona, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
C.S. dr. David Mihaela, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Simpozion național

21 octombrie 2022

Online (platforma Zoom)