Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat

Comisia „Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat” din cadrul Filialei Iași a Academiei Române împreună cu Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iași organizează Sesiunea Ştiinţifică Anuală în cadrul Zilelor Academice Ieșene.

Manifestarea va avea loc pe 27 octombrie 2023, conform locațiilor indicate în program.

Simpozionul cuprinde următoarele secţiuni:

  • Secţiunea A. Corelaţii psihofiziologice în sindromul Disfuncţional al sistemului stomatognat
  • Secţiunea B. Parametrii comunicării prin social media

Programul Sesiunii Ştiinţifice Anuale 2023.pdf

Organizatori:

Academia Română Filiala Iaşi
Comisia “Probleme moderne în fiziologia experimentală şi clinică a sistemului stomatognat”
Universitatea Apollonia din Iaşi
Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică”

Comitet organizatoric:

Președinte – Prof. univ. dr. Vasile Burlui
Secretar științific – Şef lucr. dr. Laura Romila
Membri:
Prof. univ. dr. Daniela Hăulică
Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu
Conf. univ. dr. Gabriela Mihalache
Prof. univ. dr. Liliana Sachelarie
Conf. univ. dr. Daniela Ichim
Prof. univ. dr. Dumitru Popa
Prof. univ. dr. Leonard Atanase
Prof. univ. dr. Mihail Orzeață
Conf. univ. dr. Alexandru Ioan
Conf. univ. dr. Mihai Luchian
Conf. univ. dr. Adrian Brunello

Comitet științific:

27 octombrie 2023

Universitatea „Apollonia” din Iași