Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală

Obiectivele proiectului: 

Sprijinirea a 84 de doctoranzi şi 56 de doctori (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, politologie şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.) pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Vor fi sprijiniţi, de asemenea, şi doctoranzii şi doctorii (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în ştiinţe tehnice şi exacte care abordează şi din perspectiva filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de cercetare.

În cadrul POSDRU/159/1.5/S/137832, MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, bursierii Filialei Iași a Academiei Române au participat la două conferințe internaționale ale proiectului (Veneția, Londra), la două workshopuri tematice organizate în Iași, sub egida Filialei, și la două volume tematice, cuprinzând rezultatele cercetărilor desfășurate în anii 2014-2015, respectiv:

  1. Istoriografia românească actuală: vechi întrebări, noi răspunsuri, Supliment al ”Anuarului Institutului de Istorie A.D.Xenopol”, tom LI, 2014, 289 p. (editor Andi Mihalache),
  2. Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse, Supliment al ”Anuarului Institutului de Istorie A.D.Xenopol”, tom LI, 2014 (editori Andi Mihalache, Dan Aparaschivei, Gheorghe Cliveti, Alexandru Simon), 362 p.


Participare ARFI

Denumirea completă

Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală

Codul proiectului

POSDRU/159/1.5/S/137832

Managementul proiectului

Coordonator de proiect: Dr. Andi Mihalache

Parteneri

Academia Română, Filiala Iași

Perioada de desfășurare

2014 – 2015

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială