DeLORo – Deep Learning for Old Romanian

Scopul proiectului este construirea unei tehnologii capabile să transcrie documente românești scrise în alfabet chirilic în echivalentele lor în alfabet latin, pentru a facilita viitoarele studii lingvistice și filologice privitoare la limba română.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Artificial Intelligence Models (Deep Learning) Applied in the Analysis of Old Romanian Language

Codul proiectului

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3952

Managementul proiectului

Coordonator: Dan Cristea

Responsabil din partea UB: Marius Popescu

Ofițer de proiect: Cătălin Comarița

Parteneri

Universitatea București, Facultatea de Matematică-Informatică

Perioada de desfășurare

23.10.2020 - 22.10.2022

Tipul proiectului

Linia de finanțare

PN III

Finanțator

UEFISCDI

Buget

589.414 RON

Buget ARFI

445.414 RON

Pagina oficială