Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale

Obiectivele proiectului: Sprijinirea a 84 de doctoranzi şi 56 de doctori (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, politologie şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.) pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Vor fi sprijiniţi, de asemenea, şi doctoranzii şi doctorii (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în ştiinţe tehnice şi exacte care abordează şi din perspectiva filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de cercetare.

Rezultate și investiții: 

Activitatea de cercetare a 142 de persoane, 86 finanțați cu burse doctorale și 56 cu burse postdoctorale, care și-au desfășurat activitatea în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române. 

Publicarea a 20 de volume, 372 articole științifice în reviste ISI, BDI sau volume la edituri acreditate CNCS și prezentarea a 479 de lucrări științifice la conferințe naționale și internaționale. 

Organizarea a două conferințe internaționale de mare anvergură cu peste 150 participanți fiecare, cu  invitați din țară și străinătate. 

Editarea, tipărirea și indexarea în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul Filosofie a două reviste științifice open acces, Logos & Episteme și Symposion

Organizarea a 17 workshop-uri sau școli de vară pentru formarea bursierilor.

Investiții în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”: s-au amenajat  5 birouri, au fost achiziționate 5 desk-top-uri, 12 laptop-uri, 3 multifuncționale A 4, 2 copiatoare A3 color, un plotter și a fost instalat un sistem integrat de protecție a bunurilor și persoanelor. 

La nivelul Filialei Iași a Academie Române s-a amenajat o sală de conferințe de 38 locuri și un birou, au fost achiziționate 2 desk-top-uri, 4 laptop-uri, 2 multifuncționale A 4, 2 copiatoare A3 color, a fost instalat un sistem integrat de protecție a bunurilor și persoanelor, iar pentru Bibliotecă s-a amenajat un spațiu de studiu și achiziționat peste 300 de volume. 

Participare ARFI

Denumirea completă

Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)

Codul proiectului

POSDRU/159/1.5/S/133675

Managementul proiectului

Manager de proiect: Dr. Dan-Gabriel Sîmbotin

Parteneri

  • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  • Universitatea din București
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
  • Laboratorio Athena

Perioada de desfășurare

2014 – 2015

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială