Sistem Software Integrat pentru monitorizarea regimului juridic al terenurilor – instrument pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare în sectoarele agricol, silvic, piscicol, hidrologic şi de  protecţia mediului

Proiectul este o contribuţie la efortul de soluţionare coerentă a problemei realizării Infrastructurii de Informaţii Spaţiale (IIS) în  România.

IIS constituie baza administrării moderne, eficiente a resurselor unui  teritoriu.

Pornind de la informaţii care au la bază  poziţia geografică – hărţi electronice conţinând: unităţi administrativ teritoriale, localităţi, clădiri, loturi agricole, păduri, râuri, drumuri, etc. – se pot structura baze de date ataşate acestora, conţinând informaţii din cele mai diverse, de la cele cu caracter general până la cele de detaliu. O astfel de organizare a informaţiilor, posibilităţile de vizualizare şi interogare precum şi uşurinţa accesării  acestora facilitează şi susţin actele de decizie administrativă.

Proiectul vine ca o alternativă la abordarea bazată în exclusivitate pe soluţiile de import, eterogene şi focalizate exclusiv pe rezultatul final al aplicaţiilor specifice.

Soluţia propusă în cadrul acestui proiect se bazează pe o serie de rezultate semnificative deja obţinute, constând în nucleul unei platforme originale de Sistem Informatic Geografic (SIG) şi un set de instrumente software de bază pentru dezvoltarea de aplicaţii specifice.

Perioada de implementare: septembrie 2004 – iunie 2006

Buget de Stat – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, PNCDI, Programul RELANSIN

Participare ARFI

Instituție parteneră

Denumirea completă

Sistem Software Integrat pentru monitorizarea regimului juridic al terenurilor – instrument pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare în sectoarele agricol, silvic, piscicol, hidrologic şi de protecţia mediului

Codul proiectului

SIMT 10529

Managementul proiectului

S.C. Data Invest S.R.L. Iași

Parteneri

P1. S.C. Data Invest S.R.L.

P2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Geodezie

P3. Academia Tehnică Militară Bucureşti

P4. Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Automatizări şi Calculatoare

P5. Academia Română – Filiala Iaşi – Institutul de Informatică Teoretică

Perioada de desfășurare

2004 – 2006

Tipul proiectului

Linia de finanțare

PNCDI, PROGRAMUL RELANISN – PP6

Finanțator

Buget de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Buget

22.400 LEI

Buget ARFI

7.500 LEI

Pagina oficială