Conferință anuală CRIFST: Provocările științei în secolul al XXI-lea

Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Filiala Iași împreună cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” și Institutul de Informatică Teoretică al Filialei Iași a Academiei Române, organizează a patra ediție a conferințelor anuale CRIFST având tema PROVOCĂRILE ȘTIINȚEI ÎN SECOLUL al XXI-lea.

Lucrările se vor  desfășura în cadrul Academiei Române, Filiala Iași, în perioada 22-23 Iunie 2023, astfel: 22 iunie 10:00-14:00 (on-line), 23 iunie 9:00 – 12:00, respectiv 14:00-17:00, on-site si on-line, sala mică de conferinţe ARFI.

Conferința își propune să fie o platformă de dezbatere pentru stimularea și promovarea cercetărilor inter-, multi-, pluri- și transdisciplinare, pornind de la metoda și deschiderea oferită de istoria și filosofia științei. Pentru promovarea dialogului interdisciplinar vor fi acceptate lucrări din toate domeniile științifice ce se încadrează în tema conferinței. Prin aceasta dorim o strângere a legăturilor dintre oamenii de știință, cercetătorii români și cei din străinătate, de profil variat, reprezentanți ai instituțiilor, societăților și revistelor academice.

Panelurile conferinței sunt:

  1. Științele naturii, matematici și modele descriptive
  2. Științe umaniste și sociale – experiențe și provocări comunicaționale
  3. Lumi ficționale, virtuale și provocări în informatică
  4. Creație, valoare și artă.

Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți titlul lucrării (în română şi engleză) și un rezumat în limba engleză de maximum 200 de cuvinte pe adresa crifst.iasi@gmail.com, şi mihaela.luca58@gmail.com, până la 11 Iunie 2023. Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum dedicat.

Invitație.pdf

Afis.pdf

Programul conferinței.pdf

Image by rawpixel.com on freepik

Organizatori:

CRIFST Filiala Iași
Academia Română Filiala Iași
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Institutul de Informatică Teoretică
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet organizatoric:

Dr. Dan Gabriel Simbotin, CSI, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Presedinte CRIFST
Dr. Mihaela Luca, CSIII, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică, Vicepresedinte CRIFST
Dr. Paula Crucianu, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică, Secretar CRIFST

Comitet științific:

22-23 Iunie 2023

Sala mică de conferinţe ARFI