Ideal-nonideal. Filosofia unei distincţii în teoria dreptăţii