Sesiunea științifică anuală „Antropologie interdisciplinară”

Evenimentul este desfășurat anual în cadrul Zilelor Academice Ieşene în colaborare cu Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și Muzeul de Istorie Naturală. Manifestarea științifică reunește specialiști în bioarheologie şi antropologie socială, cu scopul diseminării și promovării rezultatelor proiectelor de cercetare, precum și pentru stimularea colaborărilor cu mediul academic din țară și din străinătate.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 31 august 2023

Formularul de înscriere

Site-ul oficial al sesiunii științifice „Antropologie interdisciplinară”

Afiș.pdf

Organizatori:

Academia Românǎ Filiala Iaşi (ARFI), Centrul de Cercetǎri Antropologice ,,Olga Necrasov”
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC Iași), Facultatea de Biologie

Comitet organizatoric:

CS dr. Mariana POPOVICI, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI
CS drd. Ozana-Maria CIORPAC-PETRARU, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI

Comitet științific:

Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE m.c. Academia Română, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI și Facultatea de Biologie, UAIC Iași
Prof. univ. dr. habil. Luminiţa BEJENARU, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI și Facultatea de Biologie, UAIC Iași
CS III dr. Monica GROZA, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI

Sesiune stiintifica nationala

27 octombrie 2023, ora 9.00

Facultatea de Biologie, Sala 203