Simpozionul de Antrozoologie

Vă invităm să participați la Simpozionul de Antrozoologie, Ediţia I, organizat de  Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” (Academia Română – Filiala Iaşi), în colaborare cu Facultatea de Biologie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (Universitatea „Babeș-Bolyai”).

Antrozoologia este un domeniu interdisciplinar care studiază locul pe care animalele îl ocupă în societatea și cultura umană și relaţiile pe care oamenii le stabilesc cu ele. Domeniul nu se ocupă cu studiul animalelor, dar foloseşte cercetările din domeniile etologiei, zoologiei, psihologiei comparate, primatologiei, etc. pentru a studia complexitatea interacțiunilor existente între oameni şi animale. În lumea de astăzi, devine din ce în ce mai evident că nu suntem singura specie capabilă de gândire rațională și afectivă şi că interacţiunile complexe dintre oameni, animale şi ecosisteme fac ca totul să trăiască într-o reţea de interdependenţe.

Noţiunea de animal este un construct social. În acest sens, percepţia noastră asupra animalelor este rezultatul istoriei şi culturii noastre, a transformărilor care intervin în relaţia dintre om şi animal. Variatele faţete ale acestei relaţii conduc la categorii precum: animale de companie, animale de terapie, animale de fermă, animale de laborator sau animale sălbatice. Astfel de distincţii au o dimensiune culturală care se reflectă în felul în care înţelegem animalele şi în faptul că privim drept acceptabile anumite tratamente pentru unele categorii de animale, dar nu şi pentru altele.

În tradiţia europeană cunoaştem o lungă istorie a dominării şi a perceperii animalelor ca fiind ființe inferioare care există numai pentru folosul nostru. Cu excepția câtorva specii privilegiate, nici astăzi situația majorității animalelor nu este mai fericită. Milioane suferă şi mor în industriile alimentară, farmaceutică şi cosmetică sau de divertisment. Altele suferă şi mor din lipsa habitatului, pe care expansiunea noastră îl distruge. Însă astăzi percepțiile încep să se schimbe. Deşi separarea dintre noi şi ceilalţi este un obicei extrem de vechi, astăzi începem să înţelegem importanţa legăturilor cu cei diferiţi cu care suntem parteneri. Reconfigurarea relației cu animalele pe baza unui respect izvorât din înțelegere constituie o condiție esențială pentru înfruntarea cu succes a provocărilor ridicate de conservarea mediului și a utilizării sustenabile a resurselor naturale.

În cadrul Simpozionului de Antrozoologie vă invităm să participați la un forum de dezbateri pe marginea unor teme privind interacţiunea om-animal, cu următoarele teme de discuție:

  • Concepţii asupra animalelor;
  • Teorii privind diferenţele şi distanţa dintre oameni şi animale;
  • Drepturile animalelor şi obligațiile oamenilor faţă de acestea;
  • Extincţia speciilor şi responsabilitatea umană;
  • Animalele în literatură, mitologie, artă sau folclor ;
  • Psihologie animală;
  • Modele mentale şi valori economice în relaţia om-animal din perspectivă istorică;
  • Mişcarea de protecţie a animalelor şi legislaţia care o susţine.

Simpozionul va avea loc pe data 2 noiembrie 2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”. Înscrierile se fac on-line pe site-ul conferinței  până pe data de 15 iunie 2018.

 

Din partea comitetului de organizare,

Dr. Irina Frasin

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Papagal