Simpozionul Științific Național Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, Ediția a V-a: Spiritualitate și / sau inteligență artificială

Simpozionul Științific Național Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, Ediția a V-a: Spiritualitate și / sau inteligență artificială, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași este dedicat dezbaterii influențelor pe care atât spiritualitatea, cât și inteligența artificială le au în viața de zi cu zi. Într-o lume în care inteligența artificială (IA) devine din ce în ce mai prezentă și influentă, și în care spiritualitatea continuă să aibă o importanță fundamentală în viețile oamenilor, acest simpozion își propune să aducă împreună gânditori, cercetători și practicieni pentru a discuta și a explora conexiunile profunde între cele două domenii aparent distincte, dar, în același timp, strâns interconectate.  

Conștiința este un concept filosofic și psihologic complex care se referă la starea de awaresness, la a fi conștient de propria existență și de mediu. În contextul inteligenței artificiale, se poate explora dacă  poate dezvolta niveluri de conștiință sau auto-conștiență și care ar fi implicațiile etice și filosofice ale acestui lucru. De asemenea, se poate investiga cum IA poate fi folosită pentru a înțelege mai bine natura conștiinței umane sau pentru a simula aspecte ale conștiinței în scopuri practice sau de cercetare. În contextul IA, se poate explora modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a simula sau înțelege procese psihologice complexe (spre exemplu, sinestezia), cum poate contribui la creativitate sau la dezvoltarea interfețelor mai naturale pentru mașinile inteligente. Aceste explorări pot aduce contribuții semnificative la înțelegerea atât a naturii umane, cât și a posibilităților și limitărilor inteligenței artificiale, aducând împreună aspecte filosofice, psihologice și tehnologice într-un context interdisciplinar. 

Simpozionul se adresează specialiștilor din domeniile științelor sociale, umaniste dar și exacte care pot aduce contribuții, teoretice sau empirice, la analiza impactului spiritualității și inteligenței artificiale, precum și a implicațiilor acestei relații pentru optimizarea funcționării individuale și colective. Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter exclusiv: contribuția inteligenței artificiale la înțelegerea și dezvoltarea spirituală, impactul tehnologiilor digitale asupra experiențelor spirituale și religioase, etica utilizării inteligenței artificiale în contextul practicilor spirituale și filosofice, rolul psihologiei în înțelegerea aspectelor spirituale ale existenței umane, explorarea conceptelor de conștiință și sinestezie în contextul inteligenței artificiale, implicațiile filosofice ale dezvoltării tehnologiei IA în raport cu natura umană și existența spirituală.  

Simpozionul va avea loc în perioada  14-15 decembrie 2023, pe platforma ZOOM.  Așteptăm titlurile și rezumatele comunicărilor până la data de 06 decembrie 2023 la următoarea adresă electronică: https://forms.gle/6EEgEGsh26ZtVd6D6

Atât rezumatele comunicărilor cât și lucrările științifice extinse trimise vor fi evaluate științific pentru prezentare și publicare. Precizăm că textele comunicărilor acceptate vor fi publicate într-un volum acreditat academic. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail:  Aurora Hrițuleac (aurora.hrituleac.ices@gmail.com). Mai multe detalii la telefon: 0723 271 605 – Liviu-Adrian Măgurianu sau 0741 244 763 – Cristina Maria Tofan.

Organizatori:

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Departamentul de Filosofie și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov;
Muzeul Național al Literaturii Române, Iași;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București;
Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași;
Inspectoratul Școlar Județean Iași;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Asociația Română de Analiză Jungiană, București

Comitet organizatoric:

•CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS III dr. Irina Frasin, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS dr. Lavinia-Andreea Codrea, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS III dr. Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CS I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași

Comitet științific:

•Conf. univ. dr. Romeo Asiminei, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași
•Prof. univ. dr. Petru Bejan, Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
•CS dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov
•CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•CSI Ionuț-Constantin Isac, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române
•Asist. univ. dr. Mihaela Man, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
•Prof. univ. emerit dr. Ioan Neacșu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea din București
•CS III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
•Lect. univ. dr. Radu-Ioan Popa, Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
•Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi, Departamentul de Filosofie și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
•Prof. univ. emerit dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
•Lect. univ. dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași
•Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
•Lect. univ. dr. Lavinia Țânculescu-Popa, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București

Simpozion științifc național
14-15 decembrie 2023

Online - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași